ALMEN LYDIGHED 2012
 

  Nogle nye sider:
  Side 5 - side 22 - side 48 - side 53 - side 101 - side 111 -
  side 115 - side  118 -   side 119 - side 128

  Hele konceptet

ALMEN LYDIGHED 2012 beskriver hvordan man på en positiv og målrettet måde arbejder med at udvikle sin hund ud fra dens naturlige forudsætninger. I bogen beskrives hvordan man skaber en god relation mellem hund og ejer, hvordan indlæring af kommandoord foregår, samt hvordan træning af hunden bliver til glæde for både hund og ejer. Det er også beskrevet, hvordan næsen kan blive aktiveret gennem træning af spor og at finde genstande.

ALMEN LYDIGHED er en god bog at anvende i kursusvirksomhed. Bagest i bogen er der en detaljeret arbejdsplan.

Videofilmen ALMEN LYDIGHED 2009 med dansk tale gør kursusmaterialet komplet.

Forfatter er Inki Sjösten

Ved målrettet at træne og udvikle sine hunde har Inki gennem mere end 30 år haft mange succeser på brugsprøver med sine egne hunde. Selv om Inki har deltaget i de Svenske Mesterskaber 16 gange og fået mange fine placeringer, anser Inki den almene lydighed som det allervigtigste.
Inki er også en entusiastisk og værdsat underviser som flere gange har besøgt danske hundeklubber – inviteret af DcH.

ALMEN LYDIGHED er en oversættelse af den engelske bog GENERAL OBEDIENCE, som er indflueret af den svenske bog ALLMÄNLYDNAD,
skrevet af Inki Sjösten och Anne-Marie Folkesson.

Kirsten Christoffersen har oversat bogen og tilpasset den til danske forhold. Kirsten har været aktiv i DcH siden 1985 både som konkurrencehundefører i samtlige klasser og som træner og instruktør.Kirsten og Inki har også samarbejdet om bogen Grundlæggende KONKURRENCELYDIGHED.

År 2001: Kirsten Christoffersen - instruktør i DcH - skriver i bogen ALMEN LYDIGHED  2001:
Jeg mødte Inki første gang i 1999 og efter den – for os jyder i hvert fald – sunde og normale skepsis overfor alt nyt, er jeg fuldstændig faldet for hende. Inki er en svensk instruktør, aktiv hundefører, forfatter og distributør. Inki har mere end 30 års erfaring som aktiv konkurrencehundefører. Hun har præsteret mange gode resultater og kan endnu – både Inki og hendes mand Roland deltog i de Svenske Mesterskaber i 2000.
Inkis koncept er meget enkelt og egentlig indlysende. Inki har gjort det, som mange af os drømmer om - nemlig at lave en - ja flere - tophunde kun med anvendelse af positive metoder og helt på hundens betingelser.
Hun har derefter, og sideløbende med træning med en ny hund, skrevet bøger og udgivet videofilm om hunde og hundetræning. Et meget omfattende materiale som hele tiden holdes opdateret med den nyeste viden. Hendes materiale bruges som undervisningsmateriale i SBK (Svenska Brukshundklubben).

Inki har været i Danmark flere gange og er blevet godt modtaget over alt. Derfor synes vi at tiden nu var inde til at oversætte ALLMÄNLYDNAD til dansk. Bogen er grundstammen i Inkis omfattende materiale om hunde. Det fundamentale i bogen er relationen mellem hund og ejer, som er den naturlige basis for såvel hverdagslydighed som konkurrencelydighed. Det lyder så enkelt, men som vi ser i hverdagen, er det alligevel vanskeligt for mange.

Det nye i forhold til den træning vi oftest ser er konceptet med målbilleder og opprioritering af hundens vilje og ønske om at lytte til os. Jeg ønsker både nye og erfarne hundeejere rigtig god fornøjelse med bogen og med arbejdet med hunden.

Kirsten Christoffersen
Instruktør i DcH