Tillbaka till startsidan - Back to start page

Allmänlydnadsövningar
- råd kring hur instruktioner genomförs för de vanligaste allmänlydnadsorden

 

 

 

  Allmänlydnadsövningar
 
Instruktioner i ord och bild

  av Inki Sjösten

Häfte 24 sid.
Pris 45 kr

Häftet Barn&unga tränar hund av Mia Persson utgör underlag för val av övningar. Instruktionshäftet är kopplat till kursboken ALLMÄNLYDNAD. Sidanvisningar gör det enkelt för instruktören att skaffa sig ytterligare fakta kring ordet som ska instrueras före kursdeltagarens träning..
  Under bilderna skrivs hur instruktören kan uttrycka sig vid instruktionen.

Ex. på sida

Pedagogisk modell presenteras