Art 2.

BILDEASSOSIASJON
For hverdagsbruk og konkurranser

FELTSØK
av Inki Sjösten

Tegninger av Brage Hellgren
Oversatt av Anneth E Winger

 

I forrige nummeret av Brukshunden startet vi serien om bildeassosiasjon med innkalling for hverdagsbruk og konkurranse. Nå forsetter vi med momentet FELTSØK, som mental aktivitet i hverdagen eller som konkurranse øvelse. Momentet forekommer i høyere klasser og i eliteklasse i samtlige bruksgrupper (RIK, spor, rapport og søk). Inki erfaring fra kursvirksomhet fra kursvirksomhet og egen fremgangsrikt brukskonkurranser har kommet frem til følgende treningsmetode og en måte å tenke på:

 

Her kommer en omfattende beskrivelse:
bild1a.jpg (39839 bytes)  

Presentasjon av momentet Søk etter gjenstander   Se bilde 1a.

Hunden skal - etter førerens dirigering - finne og avlevere fire gjenstander til føreren innen 5 minutter. Gjenstanden har menneskeduft og er utlagt av en funksjonær i et markert og opptråkket området på 50x50 m. Føreren kan bevege seg på grunnlinjen dvs. feltes ene side som er det samme for alle deltagere.

 


Bildeassosiasjon for kommandoordet - sluttresultatet
  Se bilde 1b.

Når hunden sitter i utgangsstilling og hører vår kommandoord ’søk apport’ skal den og føreren se rett foran seg mot et punkt 50m ut (der ligger ’alltid’ gjenstanden) Hunden er på den måten klar til å løpe ut til et punkt for å hente en gjenstand, som er hovedregelen.

Når vi – noen sekunder senere sier ’ut’, som er startordet for selve søket, vet hunden nøyaktig hvor den skal løpe.

Motivasjon

Skal en hund bli dyktig på søk etter gjenstander må den ville og ønske om å lete/ søke. Noen hunder er født med en god allmen motivasjon for å anstrenge seg og arbeide, men andre blir mer eller mindre lei raskere. Noen hunder har derfor lettere anlegg for å lære seg og bli dyktigere på å søke etter gjenstander. Med vår positive hjelp kan vi få de alle fleste å søke felt – det tar bare ulik lang tid. Begrensningen er mest sannsynlig førerens kompetanse å tilpasse seg hundens evne og forutsetninger. Det er veldig viktig at hunden anser gjenstanden som verdifulle/ lønnsomme å lete etter. Vi leter jo ikke etter noe vi ikke bryr oss om. Det er et visst skille mellom å ha mistet en gullklokke eller en gammel vante med et hull i…..... Derfor er det viktig med en god belønning.

bild1b.jpg (21752 bytes)

FORKUNNSKAPER

Før vi trener søk bør hvalpen/ hunden kunne:
- Gripe, holde og levere fra seg et (myk) gjenstand
- Innkallingsordet ’kom’

Gripe, holde og avlevere en gjenstand

I sammenhengen med den innendørs sosiale treningen med valpen er det greit at den lærer seg å hente og avlevere en leke gjenstand i bytte med en attraktiv belønning for eksempel en godbit. Lekeglade valper griper ofte spontant, når en gjenstand legges på gulvet. Lokk valpen til det og forsøk å få valpen til å slippe gjenstander, når du sier ’slipp’ en gang. Vil valpen ikke slippe – mange valper vil eie gjenstanden – er ikke belønningen god nok. Ta frem super godbiten og hold den foran hunden nesen. Da slipper de fleste hunder i og med at de synes at mat er lønnsomt. La valpen tenke en stund, når du har sagt ’slipp’, slik at den slipper gjenstanden selv. Når det skjer gir du valpen godbiten. Etter mange ganger med trening på denne måten, vil hunden huske at ’slipp’ kommer i sammenhengen med at den fikk en godbit. En bildeassosiasjon har begynt å skapes – og da slipper den fortere. Hunder kan også læres å slippe hvis de får en annen gjenstand i bytte - Byttehandel. Det vil si at leken bare forsetter, men med den andre gjenstanden.

Hunden kan kanskje forstå at det var gripe gjenstanden, som belønnes – og slipper før du sier kommandoordet ’slipp’, men da gjelder det å være rolig og ikke korrigere. For hunden skal forstå at gripe gjenstanden er ’apport’ eller en annen kommando og den skal slippe på kommando ordet ’slipp’. Hunden skal ikke få belønning, når det slipper på eget initiativ. Godbiten/ belønningen skal kobles direkte til slippen – kommandoordet ’slipp’.

Hvis hunden slipper gjenstander for tidlig kan du vise godbiten og gjenta ordet for gripe ’ apport’. Ved tålmodighet og etter mange nok repetisjoner forstår hunden sammenhengen og vil vente på ’slipp’ ordet, da det er det ordet som gir belønning. Unngå å si andre ord en de hunden forstår og er sikker i. Mye ’snakke støy’ kan gi ukonsentrasjon.

De hundene som har vanskelig med å gripe gjenstande må øves spesielt på dette før ’slipp’ treningen kan påbegynnes. Få hunden i lekehumør – fysikk oppvarmet og vært på luftetur, men ikke sliten.

Forslag for å øke gripeevnen :

Lek med en gjenstand, som hunden ikke får tak i, men blir visuelt interessert i. Kast gjenstanden av gårde, løp selv etter den og ta den. Noen ganger vil hunden ta den før deg.

Er dere to personer kan dere kaste gjenstanden mellom dere. ’Plutselig’ kan gjenstanden havne på bakken og da tar hunden kanskje den.

Gjenstanden kan også bindes i et tau, som dras frem og tilbake på bakken, som hunden får jakte etter og kanskje griper tak i den.

Innlærning av innkalling "kom"

Vi henviser til innkallingshefte. For å holde bildeassosiasjonen levende for ordet ’kom’ må belønningen kommer etter ros ordet ’bra’, slik at hunden velger å komme til oss. Å trene apportering/ feltsøk kan også hjelpe en del på vei, da det blir et positiv sosial lek mellom fører og hund, som bygger relasjonen og øker hundens vilje til å være hos oss.

Grunnøvelse søk etter gjenstand (feltsøk)

Planlegging

Velg ut en attraktiv gjenstand – for eksempel en hanske

Hunden er luftet og ønsker å gjøre noe sammen med føreren

Føreren en i godt humør og tålmodig.

Velg ut en rolig (forstyrrelse fri) treningsplass i skogen eller på en åpen plass.

Tenk gjennom øvelsen i forveien med et klart startpunkt (grunnlinje) og målpunkt lengre frem. (50m. for de som sikter mot konkurranser, samt vindforhold.

bild2.jpg (19226 bytes)

 

Gjennomføring  Bilde 2

1. Gå og være helt stille og rolig med koblet hund i en bue fra startpunkt til målpunkt.

2. Stå stille. Si "søk apport" tydelig en gang. Ta fram gjenstanden ut av lommen og kast den noen meter foran dere. La hunden se på gjenstanden noen sekunder.

3. Gå stille og rolig (ordet "søk apport" skal være i hundens minnesbilde) tilbake til startpunktet i samme bue som tidligere var gått ut.

Bilde 3

1. Koble hunden stille løs og hold den i halsbåndet. Du ser ut mot gjenstanden (som ikke synes). Si ’søk apport’ tydelig en gang (uten å se på hunden).

 2. Når hunden ønsker å løpe ut (du kjenner at den vet hvor gjenstander ligger) Sier du ’ut’ og lar hunden springe ut og hente gjenstanden.

bild3.jpg (18778 bytes)

bild4.jpg (21430 bytes)

Bilde 4
Rop eventuelt "kom" om hunden hvis hunden ønsker å eie gjenstanden, slik at hunden ønsker å komme til deg.

1. La hunden gi gjenstanden til deg når du sier ’slipp’.

2. Si "bra" når du har fått gjenstanden og belønner.

3. Si "slutt", slik at hunden skjønner at øvelsen er avsluttet. Koble av.

Formålet med denne måten er å bruke et arbeidsord og et start ord for at hunden skal ha muligheten til å tenke etter og ta frem sin bildeassosiasjon før den springer av gårde. Hunden vil derfor løper mer målinnrettet og bli sikker på hvor den skal løpe. Denne måten innlæring gjør hunden mer sikker på hva den skal gjøre. Det attraktive målet finnes i hundens hukommelse både hva (menneskeluktene gjenstand) og hvor (50 m. rett ut foran føreren) i og med at hunden har vært med på å legge den ut.

Når vi eventuelt kommer til konkurranser sier vi arbeidsordet rett før momentet skal påbegynnes. På grunnlinjen benyttes kun startordet ’ut’. Hvis hunden mister interessen under prøven, setter vi hunden ved vår side, ser ut mot målpunktet, sier ’søk apport’, og hjelper dermed hunden igjen å ta frem sin bildeassosiasjon. Da blir det nok lettere for hunden å fortsette å lete.

Her beskrives kortfattet ytterligere momenter, som kan trenes:

Grunnøvelse med flere gjenstander ved målpunktet (50 m ut)

Gjennomfør grunnøvelsen, men legg ut 2, 3 og 4 gjenstander, som kan ligge på noen meters avstand fra hverandre. Hunden skal springe ut og hente flere ganger. Glemmer hunden, så følge den ut til den finner. Løp sammen med hunden tilbake til startpunktet for å ta i mot gjenstanden på ordet ’slipp’ og belønning.

Ønsker din hund å ta alle gjenstanden på en gang eller bytte gjenstander i feltet, må det trenes mer på en enkel gjenstand i feltet.

Bildeassosiasjonen med en og flere gjenstander (50 m ut) Se bilde 5.

Når kommandoordet "søk apport" er befestet, kan gjenstanden legges ut. (Gå i en bue for å hindre at det er spor ut til gjenstandene.) Uten at hunden er med på utleggingen. Når hunden har skapt en bildeassosiasjon for ordet ’søk apport’ kommer den selv å løpe ut og hente gjenstanden. Husker ikke hunden kan du følge hunden ut. Sakte men sikkert kommer hunden til å gjenskape minnesbilde. La hunden tenke litt etter at det er sagt kommandoordet ’søk apport’ før du gjør inn å hjelper hunden. Går du for tidlig kan hunden vente på deg i den tro at det skal være sånn. (Spesielt utrygge hunder vil ha støtte.)

bild5.jpg (15710 bytes)

 

bild6.jpg (28900 bytes) Åpen nese fra start av søket   se bilde 6.
Nå har vi trent med alle gjenstanden 50 meter ut. Hunden skal også lære seg at gjenstanden kan finnes nærmere – men fortsatt rett ut for hundeføreren.

Vi legger opp treningen sånn:
Hunden er ikke med ut ved utleggingen av gjenstanden, som legges på en linje ut i sidevind, så hunden krysser vitringen/ lukten fra gjenstanden.

Nr 1. Stor gjenstand cirka 10 m ut.
Nr 2. Noe mindre gjenstand cirka 25 m ut.
Nr 3. Enda mindre gjenstand cirka 35 m ut.
Nr 4. Liten gjenstand 50 m ut.

Så går vi og henter hunden. Setter den på startpunktet. Vi ser ut mot målpunktet og sier "søk apport". Når vi kjenner at hundens ønsker å søke forover sier vi "ut" og lar den løpe ut. Som regel løper hunden ut 50m og tar den minste gjenstanden. Siden tar de – hvis de liker dette, de andre gjenstandene. Etter noen repetisjoner tar de gjenstanden i rett rekkefølge det vil si den nærmeste først – Nesen har åpnet seg fra start av.


Fortsettelse - Variasjoner   Se bilde 7.

Skal hunden blir sikker og god i øvelsen gjelder det å variere terreng, ha ulike gjenstander, som har lukt fra andre mennesker og som andre hunder har tatt i, samt la hunden bære merketrekant under arbeidet. For i båndtvangtiden ser andre at du trener. Hunden skal lære seg å lete i områder som er overtråkket av mennesker, hundespor og til og med viltspor.

Hunden skal også lære seg å lete i ulike områder etter hver som føreren flytter seg. Hele området på trening er 50m x 50m. Under innlæring kan vi trene i smale ’korridorer’ (cirka 10m brede) ruta A, B, C og D. Trene først i rute A og D og for så å samle hele korridoren til et stort felt. For hunden skal det alltid være fire korridorer (som i blandt ligger tett inntil hverandre). For at hunden ikke spreinger rundt i hele 50x50m – området, men holder seg innenfor sin ’korridor’ 10x50m.

bild7.jpg (18391 bytes)

Uansett. Det viktigste på konkurranser er at hunden finner de fire gjenstandene. Effektiviteten og lysten til å arbeid må ikke tas bort gjennom et absolutt krav til å ha rette søk. Feltsøk og søk etter gjenstander er også et vindarbeid. Hunden må vite at det er tillatt å søke etter en gjenstand, når den får vitringen etter den. Ved gode vindforhold kan hunden lett kjenne lukten av en gjenstand på 50 m. Vår trening skal hjelpe hunden til en systematikk, slik at hele området blir gjennomsøk og alle gjenstandene blir funnet.

Avslutningsvis:
Tror jeg det er bra for mange hunder først å lære seg hva de skal gjøre. Bli sikker på arbeidsoppgaven før noen krav til raskehet stilles. Bildeassosiasjonen skal etableres godt før vi går inn med ekstra påvirkning (for eksempel at hunden ser at en gjenstand blir kastet) presenteres for å øke farten eller intensiteten på hundens adferd.

Systemet med arbeidsord og startord gir en veldig sikker hund som er stille og rolig i starten, men som jobber målbevist for å få belønning ved avlevering av gjenstander = Slutt bildeassosiasjon for denne øvelsen.