Art 6.

BILDEASSOSIASJON

APPORTERING

Av Inki Sjösten från  och

Tegninger Brage Hellgren

Oversatt av Anneth E Winger

Fortsetter nå med Apportering – Avlevere gjenstand til føreren. Ferdigheten er gøyal og stimulerende. I konkurransemoment forekommer apportering i all lydighet utenom lydighetsklasse 1.

For mange hundeeiere – uansett om man vil konkurrer eller ikke – er apportering en vanskelighet. Spesielt om man har en hund som er vanskelig å belønne – liker ikke godbiter og har ikke lyst til kamplek eller jaktlek. Om man ikke vil tvinge hunden uten å lære den momentet med lystbetonte og positive metoder er bildeassosiasjon et bra innlæringsalternativ.

For de som har hunder som tygger på apporter – i appellen, ved feltsøk, i spor, ved vitringsapporteringen – kan man reinnlære i samsvar med bildeassosiasjon og kanskje løse problemet. Les, tenk og forsøk!

GENERELT

Forskjellige hunder, individer og raser, har forskjellig forutsetning for å lære seg apportering. Selv om apporterende hunderasene har lav terskel for apporterting, er allikevel viktig å lære inn et korrekt utførelse på apportering. Hunder har forskjellig arbeidsvilje og behov for å samarbeide med hundeføreren. De har også forskjell i eielyst, eie/ beholde, gjenstanden selv. Ta hensyn til dette og eventuelt dyrk en spesielt god relasjon før innlæring av apportering. Hundeføreren har også en ulike evner til forståelse, innlevelse (empati) og tålmodighet i innlærings situasjonen.

BILDEASSOSIASJON

Bildeassosiasjon
"apport" og "slipp"

Ved bildeassosiering av apportering begynner vi med det momentet som ligger nærmest slutten = belønningssituasjon = bildeassosiasjon.

Ved momentet apportering er det avlevering(slippen), som er siste hunden gjør og som den skal tenke på mens den har apporten i munnen. Vi skal ikke bry oss om gripeevnen – det skal ikke roses – all ros og belønning gis i sammenheng med avlevering (slippen). I og med at hunden tenker på å få avlevere en gjenstand. Holder den i gjenstanden uten å ville eie og så blir det ikke tygg –
i hvert fall mindre enn om hunden tenker på eventuelt å kunne beholde gjenstanden.

INNLÆRING

Av ordene apport og slipp

Velg en rolig plass og et tidspunkt når du og hunden har god kontakt med hverandre. Samt hunden har lyst å samarbeide med deg.

Tror du at din hund er uinteressert av gjenstand, så finnes det noen ulike måter å trene på – her er et eksempel på en aktivt og en mer rolig måte.

 

 

Aktivitet:
Kast opp gjenstanden i luften noen ganger, så hunden blir interessert av det eller rull den på bakken uten at hunden får tak i den. Noen hunder blir ikke interessert før fører og hund har hatt en kappløp (konkurranse) til gjenstanden, hvor hunden til slutt kommer før føreren… Prøv også å bind et tau i apporten, så hunden får jage etter og ’fange inn den’

Ro + godbit:
Kanskje må du rose og belønne den minste lille interesse fra hunden. Vær klare med en godbit, som du legger under apporten, når hunden ser på den. Avvent så lukter hunden kanskje på gjenstanden/ apporten og da sider du bra, samt legger godbiten under. Når hunden puffer på apporten i den tro at det ligger en godbit under sier du bra og legger ned godbiten. Siden får du avvente ytterligere, så hunden kobler sammen godbiten med apporten og kan skje tar lett i den. Da sier du umiddelbart bra og gir hunden godbiten.

Ha hunden foran deg (sittende), legg ned en gjenstand/ apport eller annen ukjent gjenstand – ikke leke) foran hunden. Si høyt og tydelig – en gang – apport, eller ta den og dra gjenstanden fra hunden så den reiser og går etter og forhåpentlig tar tak i den.

Vær klar å si ’slipp’ når den slipper gjenstand i dine hender, som du strekker ut frem. Forhåpentlig lykkes du – før eller senere – få hunden å ta opp og legge gjenstanden i dine hender.

Da sier du ’bra’ og da vet hunden av erfaringer at belønning kommer. Gi hunden belønningen – gjerne godbit, som er en roende og passende i denne innlæringssituasjonen.

Si slutt. Bli passiv. Gjenta øvelsen på samme plass, men slutt før hunden går trøtt.

Hunden lærer seg å gå med apporten i munnen og bli sikker på ordet slipp.

Fortsett gjennom at når hunden har tatt i gjenstanden – rører deg noen meter fra hunden. Si ingenting. Gripeevnen er jo bare en forutsetning for avlevering. (Bare om hunden er usikker og trenger støtte kan du si dyktig hund, fiiiin hund. Unngå å si ’bra’ i og med at det betyr at belønning kommer og da slipper kanskje hunden gjenstanden….) Strekk frem hendene og la hunden legge apporten i dine hender i sammenheng med at du sier ’slipp’. Så kommer ’bra’ + belønningen.

 

Kontroller at hunden har forstått sammenhengen mellom slipp og avlevering. Strekk frem hendene uten å si noe. Kanskje slipper hunden gjenstanden. Gjenta i så fall apport. Forsøk å få hunden til å forstå at det er ordet ’slipp’, som er avgjørende for når hunden skal slippe gjenstanden. Det er helt selvsagt at du skal beholde roen og absolutt ikke bli sint for at hunden virker ’treg’. I spillet er det to partner, som er avhenging av hverandre. Den ene er deg. Du – hundeføreren – må fylle rollen, som lærer med tålmodighet til å repetere og repetere med positive nyanser.

Om din hund ikke vil slippe gjenstand, så beholder du roen. Ha en skikkelig godbit klar og hold den mot hundens nese i det du har sagt ’slipp’. Forhåpentligvis synes hunden at byttet mellom apporten og godbiten er ok. Lag ikke et mas med ’slippen’ eller ’ikke slippen’. Forsøk å ha et bytte, kong, ball etc., som hunden akseptere. Det er viljen å slippe, som skal trenes inn.

 

Ordet apport og slipp øves med hunden i sittende stilling.

Hold apporten noen cm. foran den sittende hunden. Si apport og la hunden aktivt strekke seg etter og ta apporten. Hunden skal ikke få den uten ta den – en stor forskjell.

Si ’slipp’ og strekk deretter frem hånden for å ta imot apporten. Siden blir det ’bra’ og belønning + si slutt. Ved slutt får hunden reise seg og være fri.

 Momenttrening – avslutning av momentet

Ha samme inngang til siden, som du har ved momentet innkalling. Alternativet er:

Direkte til venstre side – hunden gjør en sving til venstre om deg.

Går til din høyre side siden rundt deg og setter seg ved din venstre side.

Setter seg direkte foran deg og avleverer + går deretter til din venstre side og setter seg.

Nå skal vi sette sammen de kjente ordene apport + hit + fot + sitt + slipp til et moment. Vi er sufflører for hunden. Da vet hunden hele tiden hvilke kommando ord den gjør.

Kommander sitt til hunden. Legge apporten en meter foran hunden. Rygg bakover selv ytterligere 2 meter og stå stille.

Si ’apport’, når hunden har reist seg og tatt apporten, si ’hit’ og når hunden nærmere seg deg si ’fot’ og når den har kommet til din side si ’sitt’.

La hunden sitt i noen sekunder med apporten i munnen før du sier ’slipp’. Etter avleveringen si ’bra’ + gi belønning. Slutt.

Pass på at de isolerte ordene har sin klare betydning for hunden. Tren gjerne ’hit’ + ’fot’ + sitt på kortere og lengre avstand, så hunden lett kommer og setter seg rett ved din venstre side (eller front). Da blir det lettere å gjøre det med apporten i munnen.

Vil hunden – tiltross for nivåbyggingen av den positive bilde assosiasjon slipp =god belønning. For å forhindre tygging på gjenstand kan du vi belønningen i forveien, så hunden ’får tankene over på belønningen’, når den bærer gjenstanden. Da blir det nok færre ’eie gjenstanden’ tanker.


Momenttrening – start av momentet

Fungerer avslutningen bra er det på tide å trene på starten

Kommander hunden i ’sitt’ og gå frem noen meter, så ca. 10 m., og legg apporten der. Behøver din hund hjelp til å bli sittende, bruk medhjelper til å holde hunden sittende….

Gå rolig og stille tilbake til hunden. Stå i utgangstilling. Se mot apporten, når man sier ’apport’ og lar hunden få løpe ut til gjenstanden. Vær helt stille, når hunden griper.

Når hunden har grepet apporten sier man som vanlig høyt og tydlig – ’hit’ – ’fot’ – ’sitt’ – ’slipp’. Sier ’bra’ og gir belønning.

Øv og tren helt til man bare behøver å si ’apport’ + ’slipp’ og ’bra’

TRENING – ferdig moment

Noen ganger trenes ferdig moment

Hunden sitter ved din side, du kaster gjenstanden av gårde ca. 10 meter eller lengre hvis man klarer – sier ’apport’ og lar hunden springe ut, hente, returnere og levere apporten på kommando ’slipp’.

Tyvstart trene: Kontrollere at hunden bare løper ut på kommandoen ’apport’ og ikke på andre ord som gulerot eller ape… Sitter hunden i utgangstilling – ros, hunden har forstått ellers er det bare å trene på at den må lære seg å lytte til det gjeldende ordet.

For å øke farten inn kan du ta frem belønningen før du sier ’apport’. Hunden blir sikkert litt stresset og da springer den fortere.

For å øke farten ut kan du holde hunden i halsbåndet før du sier ’apport’ så hunden får ’slite seg’ ut av grepet.

Hunden som bjeffer og gneldrer av iver kan man gi en godbit før den sendes. Da setter vi i gang tankebaner til oss og konkurrerer derfor med målet som er for sterkt og må tones ned. Eller man kan kaste mange gjenstander med hunden i utgangsstillingen. Hvor den får ’bra’ + belønning for å sitte helt i ro.

Forskjellige apporter
I de laveste klassene brukes det en apportbukk av tre. Siden kommer en apportbukk av metall og tung apport 2 forskjellige størrelser. Så er det ’snuseklosser’ (vittringsklosser) i elite og lydighetsklasse 3.
I feltsøk kan det brukes små og store gjenstander i alt fra tre til skinnfiller.

Innlæring av apportering i samsvar med bildeassosiasjon gjør at gjenstandstype har liten betydning. Noen hunder må venne seg i å ta i metall etc. Uansett så lenge hunden vet at det er formåltjenelig å avlevere alle typer gjenstander til hundefører vil viljen til å gripe alle typer være stor. Belønningen betyr alt.

 

TRENING MED FORSTYRRELSE

Finn ut hva din hund blir forstyrret av. Legg opp en treningsplan med enkle øvelser der hunden vil merke forstyrrelse, men mestre det.

Her er noen eksempler;

Trene med treningsleder, som kommanderer deg til hunden ikke bryr seg om det.

La andre hunder være i nærheten – varierende avstander fra langt unna og nærme.

La familiemedlemmer være i nærheten (vil være der når du konkurrerer)

La hunder med løpetid være i området før og mens du trener.

 

HUNDEFØRERENS OPPFØRSEL VED KONKURRANSE

Før apporten kastes du ha sagt ’sitt’ til hunden så den ikke tyvstarter.

Lær deg å kaste apportbukken, rett frem og ganske langt.

Du bør ikke kreve øyekontakt med hunden før den blir sendt, kan ’miste’ bilde av gjenstanden og kan ha vanskeligheter med å finne den.

Følg konkurranselederen instruksjoner og ikke klapp hunden før det er sagt ’momentet er slutt’.

Vær klar til å gi en dobbelkommando – si ’apport’ en gang til eller si ’hit’, hvis hunden blir tvilende og forstyrret av noe. Om du venter for lenge så blir det kanskje en null øvelse.

AVSLUTNING

En apportering er ofte et positivt moment for de fleste hunder. Det er et koselig innslag i hverdagen med samarbeid. La gjerne hunden hente avisen, sin matskål, tøfler etc.