Artiklarna bygger på böcker och videofilmer från SRI Publication AB

Art 3.

BILDEASSOSIASJON FOR BLI ØVELSENE
BLI SITTENDE OG BLI LIGGENDE

Fra innlæringssymposiet i Tullinge 6 mars 1999 (Sverige)

Av Inki Sjösten
Tegninger: Brage Hellgren
Oversatt av Anneth E Winger

Serien om bildeassosiasjon forsetter ….. Den 6 mars 1999 var Inki Sjösten sammen med Kent Svartberg og Eva Bodfäldt invitert gjester ved et symposium for SBK:s distrikts utdannings ledere og øvrige sentrale sektorer og komiteer om innlæring. Inki snakket forståelselig bildeassosiasjon – koblet til SBK:s dressur policy.

I detta nummer av Brukshunden konkluderer Inki sin presentasjon. Dessuten beskrives bildeassosiasjon av sitt og ligg, samt får vi tips om trening av bli liggende med skudd med skudd usikre hunder.

SBK:s dressurpolicy – innlæring/ bildeassosiasjonstrening

Mange av oss i SBK anser dokumentet som behøves, som et signal for hvor SBK står i spørsmålet om gde positive treningsmetoder, som er ønskelig og som kan få hundeeieren til å bli i klubben – under forutsetning av at de positive metodene gir resultat det vil si at hunden hører. Derfor er det viktig å vektlegg eksempelvis innkalling (som beskrives i nr. 1) fungerer – gjerne bedre enn med tidligere metoder. Det er også viktig at vi kan tilby de treningsmetodene som kursdeltagere ønsker å følge. Konkurransefolket lurer kanskje over hvordan man blir fremgangsrik og følger policyen. Personlig kan jeg ikke forstå hvordan man kan lykkes av å ikke trene positivt . Jeg tror det er viktig at vi som trener positivt – kanskje etter bildeassosiasjon ideen – viser frem resultat slik at ’det gode eksemplets makt’ hjelper vår organisasjon å holde seg på rett spor. Jeg tror det er viktig å fokuserer på det som er bra og effektivt, samt ’tie i hjel’ det som er dårlig og gir dårligere resultat.

Tilbake til bildeassosiasjon ved symposiet .….

 

Forutsetningen for innlæring og bildeassiosiasjon

Er en god relasjon mellom hundeeieren og hund. Det skapes gjennom god sosial kontakt og omsorg, samarbeidslek med hunden, samt et rimelig regelverk for den hverdagslige samværet i familien/ flokken.

5-8.jpg (17533 bytes)

5-81.jpg (15737 bytes)

5-82.jpg (17781 bytes)

Så tidlig som mulig bør hunden lærer seg at via øyekontakt blir ros ordet ’bra’, som skal bli det utløsende ordet/ lyden for å få konkret belønning (sosialt/ verbalt, mat/ godis eller kamp/ jaktlek).

Jamfør klikkertreningen - der klikket betyr at hunden får godbit (belønning)

En annen forutsetning er at jeg som hundeeiere kan lokke hunden å innta ulike posisjoner/ kroppstilling. I og med at det som er viktigst er at det ikke eksisterer redsel under innlærings situasjonen – som å lokke hunden til ’målet’.

inl5-45.jpg (14344 bytes)

Hvis vi tar tak i hunden kan den oppleve redsel og det er hemmende for forståelse av øvelsen hos hunden. 

mbskyl.jpg (39001 bytes)

Hvorfor hører ikke hunden?

Prioriteringen mellom sansene for hunden er ulike i de forskjellige sitasjonene for dette kommer av tidligere trening og erfaringer. Generelt kan jeg kanskje våge å si at i hverdagen når vi for eksempel slipper hunden ut gjennom døren kommer lukten først, så syn og til sist hørsel. Dessuten er det enklest for hunden å lese oss på hva vi mener eller ønsker å formidle til den med å se på oss.

Det er derfor ikke ’unormalt’ at hunden ikke hører på oss – hunden bryr seg ikke om å ha behov for det. Kanskje fordi vi sier så mye som ikke hunden forstår det konkrete innholdet av. Det er derfor hunden stort sett bare registrerer hvordan stemningen er: Eks. ’nå er eieren i godt humør’. Det er en god begynnelse på å være klar over hundens bristende egenskap til å høre på oss.

Hvordan lærer hunden å høre på oss?

I og med at vi tenker på å trene positivt passer vi på at hunden lærer se å ta kontakt med oss for å høre vår ord ’bra’, som – etter ulik lang tid, gir hunden konkret belønning. Betyr ordet ’bra’ noe positivt for hunden kommer den aktivt til å forsøke få oss til å si det. En god begynnelse på treningen. Etter hvert lærer hunden seg innholdet og egenskapen til flere forskjellige ord som for eksempel sitt, ligg og kom. Da begynner hundens evne til å lytte å bli større etter som den lærer seg å huske de belønnings situasjoner – bildeassosiasjon – som er koblet til disse ordene. Hørselen prioriteres derfor opp, når vi trener sammen med hunden. Målet for oss eiere er at hunden skal høre uansett andre sanse inntrykk, som vilt, lukt flekker, andre hunder med mer.)

Skal vi få hunden til å høre etter må våre ord ha en positiv betydning – bildeassosiasjonen skal være ’uimotståelig’.

Men, koblet til dette positive tenke og gjøremåten må vår hund lære seg å akseptere at vår vilje gjelder. Våre forbudsord gjelder og om de er når inn hos hunden skal hunden i henhold til treningen ’avstå jeg fra den andre hunden, luktkilde etc. – kommer eieren til å by meg noe bedre’ bidra til en mer aktiv hørende fra hundens side. Mange hunder behøver også en følelse av at ’velger jeg den andre hunden, luktkilden foran å høre på eierens kommer hun å hente meg til ’målplassen’ og belønningen – veien tilbake dit er ikke alltid behagelig…’

 

Hva er en bildeassosiasjon og hvordan hjelper vi hunden å skape det?

En bildeassosiasjon skal være en belønnings situasjon koblet til et (kommando) ord. Hundeeieren og hund skal være ’enige i’ hvordan bildet ser ut og hvordan hunden når målet – sittende, liggende, stående med mer.

inl5-2.jpg (18963 bytes)

inl5-3.jpg (19406 bytes)

En rask måte å få hunden til å skape et bildeassosiasjon for et bestemt ord er å trene på et rolig sted og når hunden har øyekontakt med deg….

 ... si et kommandoord (Når du i forveien har bestemt hva dette ordet skal bety for hunden) Vær helt stille når du sier ordet ellers tolker hunden deg gjennom synet…. Når du ser på hunden at den hørt ordet og lurer på hva dette betyr

inl5-41.jpg (19114 bytes)

inl5-43.jpg (19267 bytes)

........   hjelper du hunden til den bestemte posisjonen.

Når hunden sitter ved din side (=bilde assosiasjon for ordet hit) sier du ’bra’ og belønner deretter hunden. Ordet bra kjenner hunden igjen og vet da at den kommer til å få en belønning – med det sammen eller sener. Avslutt øvelsen med å si ’slutt’, som for hunden skal bety at den får gjøre som den vil. Forstår hunden ikke dette, kan du kaste av gårde en godbit og forlate hunden. Da bruker den ikke veldig lang tid innen de forstår det.

Gjennom å gjenta denne prosedyrer 3 – 6 ganger bruker hunden å forstå hva ordet betyr og adferden som sitt etc. Hunden lærer seg å koble sammen ordet med et konkret bildet = belønningssituasjon. La hunden tenke en lengre periode før du hjelper hunden. Det må velge en oppførsel/ adferd – rett eller feil – men den må gjøre noe. Blir det feil, så får du hjelpe hunden ved neste forsøk en stund senere. Hunden skal således være klar over hva den gjør. Være i harmoni.

Når hunden kan ord gjelder det å trene det i forstyrrende miljøer og om det gjelder konkurranseord, dessuten lærer hunden å utføre det raskt. 

Sitt/ Bli sittende

inl5-6.jpg (16743 bytes)

Bildeassosiasjonen for ordet ’sitt’ eller ’sett deg’ kan være at hunden får en godbit akkurat, når den har satt seg ned.

 

Trener vi konkurransenmessig ’sitt’ gjelder regelen – sitte reaksjonen 1 sek, sitt plassen ved førerens venstre side med samme frontretning, som føreren eller eksakt på den plassen hunden er, når ordet sies eks. ved hopp – sitt eller bli sittende under fri ved foten.

Trener vi allmennlydighet kan vi bruke ordet ’sett deg’ og regelen for det kan være – sitte reaksjon på 5 sek., ca 2 meter fra der hunden hører ordet. Det viktige er at hunden sitter seg, mindre viktig er hvor og når. Bestem også når blir sittenden er slutt. Skal du si ’slutt’ eller så får hunden reise seg når den vil. Bestem deg på forhånd hva som gjelder.

Konkurranse lydighet bli sittende i gruppe i elitelydighet kan være vanskelig om ikke bildeassosiasjonen for ’bli sittende’ er riktig. Hunden må tenke ’oppover’ på noe aktivt/ trivelig som skal skje. Kanskje noen kaster noe i nærheten, kanskje noen hunder leker i nærheten, kanskje ruller det en sten over klubblokalet platetak, kanskje kommer kommer med den frolic som finnes i dommerpermen…

sitgrp.gif (16669 bytes)

 

 

Ligg/bli liggende

Bildeassisjonen for ordet ’legg deg’ eller ’ligg’ kan være at hunden får godbit mellom sine forbein, når den ligger. Om hundens tanker styres nedover, når den hører ’legg deg’ eller ’ligg’ får den gjennom ikke ligge stilling raskt sin godbit etter at føreren har sagt ’bra’.

Innlæringsordningen er den vanlige – rolig plass, øyekontakt, hunden hører ordet, hunden tenker, hunden blir hjulpet ned, hunden hører ’bra’, hunden blir belønnet nøyaktig ved målet/ bildet (Der bildeassosiasjonen skapes) og hunden hører ’slutt’ og får gjøre hva den vil for eksempel reise seg og gå fra plassen.

Trener vi hverdagslydighet må vi tenkte på hva ordet ’legg deg’ skal bety. Forslag: Leggetid 5 – 10 sek., ligge plassen skal være 5 meter fra der hunden var, når den hørte ordet og liggetid 5 minutter, siden får den reise seg og gå i fra plassen. Legg seg trenes beste gjennom å legge hunden tilbake på samme sted med et rolig og nøytralt ’legg deg’ + en godbit mellom forbeina til den forstår hva du mener. Gi senere godbitene med regelmessig uregelmessighet. Fører må være rolig, tydelig ’alvorlig’ så at bli liggende blir en rolig lek som til føreren ler av. Dominase relasjonen i familien bør også tenkes over….

Trener vi presisjon lydighet for konkurranse finnes regler for øvelsen ’ligg’ og ’bli liggende’. Bildeassosiasjonen er det sammen som for hverdagslydigheten ’legg deg’. Det vil si en godbit kommer mellom forlabbene. Det er idè å begynne treningen med å ha godbit, som belønning etter som det blir en rolig og ettertenksom innlæringsklima. Hvis vi sammenligner med kamp- eller jaktbelønninger. Disse belønninger stimulerer ofte til positiv forventning (stress) og passer derfor bra med konkurranse trening, når hunden kan ordet.

pligg.jpg (37414 bytes)

Når hunden kan ordet ligg og bli liggende skal den mestre forstyrrelser, som planlegges gjøres for at hunden skal blir helt sikker og beholde bildeassosiasjonen. Når det gjelder bli liggende der har føreren vanskeligheter med å hjelpe hunden – i og med man er på konkurranser langt fra hunden – kan det være en ide å trene med medhjelper hos hunden som støtter, korrigerer og eller belønner. Da føreren på konkurranser ikke kan påvirke hunden kan det være en tanke å ikke gjøre det på treningene heller, men la noen andre gjøre det. (I hundens øyne ’dommeren’, som er på konkurranser) Pass på at hunden lykkes. De førere som korrigerer sin hund – med stemmen eller håndgripelig – ved øvelsen bli liggende kan komme ut for at hunden blir usikker.

Og lurer på hvorfor er føreren så sinna? For hunden blir det et relasjonsproblem mer enn et lydighetsproblem. Ved treningen med medhjelpere unngås relasjonsproblem med føreren.

Øvelsen bli liggende bør verdsettes høy og det er veldig pinlig hvis hunden reiser seg og speielt hvis den går til en annen hund, som igjen får det vanskelig å gjennomføre øvelsen ved neste konkurranse. Derfor anser jeg det som veldig viktig å trening forstyrrelse trening med alle tenkbare forstyrrelser som kan skjes på en konkurranse. Om vi trener med medhjelpere hos hunden (i kobbel/ line) kan vi forstyrre hunden, medhjelperen legger hunden tilbake og legger en godbit mellom forlabbene (for å beholde det positive bildeassiosjonen) til den aksepterer å bli liggende. Noen hunder treninger kanskje en dominant signale fra medhjelperen (hunden legges tilbake mer bestemt/ fysisk) før den forstår forbudet (for å holde den negative bildeassosjonen).

Så finnes det noen hunder som ikke akksepterer at noen andre enn eiere å håndtere seg. Med tålmodighet trening og en kjent familiemedlem, som medhjelperen kan kanskje ’medhjelpere metoden’ benyttes også her. Forsøk.

Bli liggende + skudd

I bruksklassene skytes fire skudd - med 1 min mellomrom - bak de liggende hundene. For hunder, som er skuddberørt blir momentet bli liggende veldig vanskelige – både for eier og hunde. Metoden med medhjelper ved treningen kan faktiske hjelpe en del hunder å ikke gå til føreren så snart det blir belastende uten å ha sine tanker også på de som finnens. (dommeren med frolicen).

Ved skuddtreningen i sammenheng med bli liggende kan man la hunden være med når føreren - uten å bry seg om hunden - lader pistolen (hunden får lukte på og se hvordan ser ut). Så går fører med pistolen i hånden og legger sin hund (gjerne sammen med andre hunder – helst skuddsikre hunder). Medhjelperen står klar til å holde i koblet/ linen mens føreren går til anngitt avstand og stiller seg vanlig passiv. Etter et minutt strekker føreren hånden opp i luften og avfyrer et skudd. Tar ned hånden igjen. Medhjelperen hjelper hunden igjen å legge seg ned (hvis den har reist seg) og så får den sin vanlige godbit mellom labbene. Så forflytter føreren med pistolen 50 m. Lengre bort og avfyrer neste skudd. Så går fører ytterligere 50m osv. Tanken er at skuddet skal bli lettere og lettere å takle for hunden. Første skudd er ’ille’ men så blir det lettere…. Meningen med at det er fører som skyter et at hunden oppfatter skuddet som en ’førerlyd’ og det skal jo ikke være så farlig eller hva? Spesielt siden det høres lengre og lengre unna.

Treningen varieres til hunden blir rolig, trygg og sikker på momentet. Det bør også trenes bli liggende uten skudd men da med forstyrrelse og hjelp til hunden lykkes med å bli liggende. 

Avsluttningsvis

Tålmodighet, positivt tenkende og jevnlig arbeid gjelder som vanlig med all hundetrening. Bildeassosiasjonen – både de positive og de negative – må vedlikeholdes ellers glemmes de og da kommer vil ikke hunden minnes hva ordet betyr… så er en ulydig hund egentlig bare en utrent hund.