Art 5.

Bildeassosiasjon

FORANGÅENDE OG FREMADSENING

av Inki Sjösten
Tegninger Brage Hellgren

I dette nummeret blir det forangående og fremadsending. Momentet brukes kanskje ikke så ofte i hverdagen, men forhåpentlig kan de være av interesse for alle, som et ledd i at hunden lærer seg å høre og gjøre på avstand fra føreren.

Inki kobler denne artikkelen sammen med momentet så innlæringen av fremadsending blir lik forangående. De meste av det som Inki skriver her har suksesrikt prøvd, men en del detaljer er ’nyskrevne og dermed uprøvd’. Her kommer Inki konsept.

ALLMENT

Innen du påbegynner treningen av fremadgående og senere også fremadsening bør du nøye lese gjennom konkurranse reglene for momentet. Se på video (Lydnad&Bruks) eller i virkligheten på en brukskonkurranse hvordan momentet ser ut. Legg også merke til hvordan dommer kommanderer.

HUNDENS HOVED BILDEASSOSIASJON

Hvilken bildeassosiasjon passer for din hund? Hva skal den tenke på for at momentet skal bli godt innlært? Har hunden gjenstandsinteresse så bruk gjerne gjenstand for eksempel ball eller fille, som mål gjenstand og retningsgiver. Er godbit mer interessant, så bruk det – i en stor pose, som synes godt. I begge tilfellene er det primært føreren som henter mål gjenstanden til hunden ellers blir det ukonsentret trening. I begge tilfellene skal målgjenstanden gjemmes for at slutten skal bli værende i hundens minne. Minne for hva og hvor belønning finnes. En bildeassosiasjon. I 

FORKUNNSKAP

Forangående: Hunden bør kunne linføring (fot/ på plass) samt ordene stå og slutt.

Fremadsending: Hunden bør kunne momentet fri ved foten (fot/ på plass), ordene rolig, stå og slutt, momentet innkalling (hit eller kom)

ORDINNLÆRNING * MOMENTINNLÆRING

Jag anbefaler at du lærer hunden din de ulike kommandoordene, som kommer å inngå i momentet.

* Fot er kommandoordet ved lineføring og fri ved foten.

* Hit er kommandoordet ved innkalling

* Stå/ bli stående er kommandoordet for å bli stående på et sted

Innlærning av disse ordene/ momentet tas ikke opp i denne artikkelen.

* Rolig er derimot et ord som vi normalt ikke lærer hunden noen eksakt betydning av. Det bør vi gjøre for at det unnværelig, når hunden drar i vei for fort ved treningen av forangående og fremad sending.

Gjør sånn: Når hunden på lufteturen er foran det og har oppmerksomheten rettet fremover si rolig høyt og tydelig og kast en belønning eks. ball rett bak hunden. Ha gjerne flere baller/ godbiter, hvis hunden ikke skulle legge merke til den/ de første. Når hunden tar ballen/ godbiten, si slutt og nonchalere hunden. (Rolig får ikke bli et innkallingskommando….) Målet er at når du sier rolig skal hunden vende på hodet for å se om du kaster noe bak den. Om du ikke gjør det skal hunden fortsatte fremover, men har da oftest saknet farten og det er meningen med ordet rolig.

* Slutt er et tydelig og bra ord som for hunden skal betyd at den er fri fra førerens tidligere kommandoord. Den skal få gjøre akkurat hva den selv vil. Er vi dyktige på å trene hund kommer hunden å gjøre det vi planlegger eksempel leke ballen som vi kastet bak hunden, når vi sa rolig. 

 

FORANGÅENDE I LINE – trinnvis innlæring

For ordens skyld deler vi inn momentet i tre deler. Vi kan kalle det deler.

Sender + Gående + Avslutning. Vi begynner med den viktigste delen – gående foran fører i kobles lengde. Vi begynner med å hjelpe hunden å skape en bildeassosiasjon for ordet foran. 

Gående: Trinn 1

Gå med hunden strekningen S(tart) - M(ål) - 15 - 25 m. Ved M stopper du og er stille. Du titter på mål gjenstanden (ikke på hunden) sier foran og kaster ut det cirka 5 m foran dere til M-punktet. Etterpå forsetter stillheten og du drar hunden med tilbake til S. Der stiller du hunden – sier stå – i retning mot M og stiller deg selv i koblets lengde bak hunden. Dette er utgangsstillingen ved de første øvelsene.

Så sier du foran og hunden får dra deg mot M – gjerne oppmuntret av deg – bra – foran – bra.

 Når du er ca 5 meter fra M sier du stå/ bli stående, som hunden må kunne og går forbi hunden frem mot mål gjenstanden tar det, går tilbake mot den og står foran hunden og sier slutt, samtidig som hunden får leke og ha det gøyalt med mål gjenstanden. Eventuelt kan du ha en medhjelper som holder i koblet, hvis du er usikker på om hunden blir stående stille – mens du henter mål gjenstanden.

* Hvis hunden er mye fører bundet eller usikker kan den får løpe til mål gjenstanden etter å ha stoppet.

Gjenta øvelsen og byt S mot M, så hunden blir vant til å gå begge retningene.

 

Trinn 2:

Arrangeres som trinn 1, men gjem målgjenstanden mens hunden ser på. Hver nøye med å si foran ved gjemmingen. For denne gjenstanden/ godbiten ’heter foran’.

Resten utføres, som trinn 1.

 

Trinn 3:
Gjem mål gjenstanden på deres vanlige treningsplass i forveien uten at hunden har fått sett noen ting. Ved denne øvelsen får du vite om bilde assosiasjonen sitter eller ei. Om hunden er overrasket og ikke reagerer, når du sier foran og ikke reagerer, når du sier foran så spring selv net til M og finn frem gjenstanden og behold det. Du har tatt det. Det er ditt. Avslutt med å trene bare trinn 2.

Etter hvert kommer hunden til å minnes – vær sikker. Om hunden husker og starter direkte når du sier foran og stopper, når du sier stå har dere kommet et langt steg på vei mot en ferdig øvelse.

Trinn 4:
Gå til begge retningen. La S bli M og motsatt. Tren forangående til begge retningene med synlig mål gjenstand i begynnelse, så skjulte og til slutt med de du har i lommen og gir foran hunden.

 

Sending + Gående:

Trinn 5

Nå er kanskje tiden moden for å la orden foran kommer i sammenheng med lineføreing – på plass/ fot. Gå lineføring ulike strekker før man sier foran så hunden lærer seg å lytte og ikke ta for gitt at du sier foran alltid etter 5 meter. Unngå slurv ved treningen.

For sikkerhets skyld at hunden stå rett kan du støtte trene med å la hunden stoppe – stå – noen gang på vei mot M. Deretter forsetter du – foran – til den riktige stoppen kommer. Det skal egentlig ikke behøves, men sjekkes innimellom for å øke tryggheten til fører.

 

Sending + Gående:

Trinn 6:
Så kommer vi til de korrigeringer, som kan behøves for å få en høy karakter. Noen hunder lukter og saktner dermed farten, når de kommer foran føreren. Dette kan unngås hvis en medhjelper er ved plassen for mål gjenstanden og som når hunden lukter gjør hunden oppmerksom på at gjenstanden faktisk finns der. (kaster det opp i luften og lar det lande på M- punktet.) Som fører bør vi ikke være negative under innlærings prosessen, men passe på å gjøre målet attraktivt.

Noen hunder behøver korrigeres negativ for å slutt å lukte. Stopper hunden og lukter kan du ’gå mot/ på hunden bakfra’ så den blir tvinget til å flytte seg. Når du ’støter mot hunden’ si ’foran’ vennlig, som en påminnelse på hva hunden egentlig skal gjøre. Bli ikke sint, la hunden bare merke ubehaget som skjer om den ikke holder seg foran deg i koblets lengde.

Går hunden skjevt så gjenta kommandoordet foran samtidig som du med håndtegn og et lett kobbelrykk gjør hunden oppmerksom på at dette er den rette retningen. Gå også lineføring en ganske lang strekke før du sender hunden, så den får retningen i ’beina’.På plass strekningen kan være lengre enn foran streningen ved denne treningen.

Trinn 7:
Ivrige og kampglade hunder drar ofte i innlæringen. Noen drag anser å være en sikkerhet for å få en karakter på øvelsen- de går i hvertfall ikke bak føreren – som gir karakter 0. For hardt drag blir trekk i karakteren, så tilpass draingen til hundens intensitet. Senking av motivasjon/ draingen skjer normalt ved mindre belønning eller ikke belønning i det hele tatt. Forstår hunden rolig kan du selvfølgelig sufflere med det for å få hunden til å gå roligere/ saktere.

Sending + Gående + Avslutning:

Trinn 8:
Trene hela momentet og la en treningskamerat kommandere deg så hunden blir vant til å høre andre stemmer under treningen. Du behøver ikke følge kommandoene, men trene det du synes beste uansett hva ’treningslederen’ sier.

Trinn 9:
Gjennomfør hele momentet med avslutning som på konkurranse det vil si at du går frem til hunden og sier fot/ på plass og gjør helt om marsj og forsetter forandgående til den andre retningen.

Glem ikke den viktige forstyrrelse treningen. En treningssted er ofte stort hvilket innebærer at hunden ser mye. Tren derfor fremadgående forbi andre hunder og alt annet som forstyrrer hunden din. Når du arrangerer forstyrrelse, få hjelp av medhjelpere ved M-punktet, som kan – etter ditt neiforan – hjelpe hunden til rett adferd, så du kan belønne i vanlig rekkefølge.

 

FREMADSENDING – trinnvis innlæring

For ordens skyld deler vi inn momentet fremadsending i tre deler. Vi kaller delene:

Sending * Gående * Innkalling. Vi begynner med det vesentlige – gående. Siden kobler vi sammen sending – gående og deretter gående + innkalling. Til slutt kobles alle ordene sammen til et ferdig moment. 

 

 

 

Gående:  Trinn 1

 

Gjenta øvelsen og bytt S med M, slik at hunden blir vant til å gå til begge retningen.

Gå gjennom en gruppe:

Still opp gruppen og tren forangående (i kobbel) gjennom gruppen før du trener fremadsening. Personene bør stå med siden mot hunden 5 meter fra hverandre for at hunden ikke skal få øyekontakt med de.

Trinn 2:
Arrangeres lik som trinn 1, men gjem mål gjenstanden, mens hunden ser på. Hver nøye med å si fremad under gjemmingen. Den gjenstanden/ godbiten heter ’fremad’. Se trinn 1.

Trinn 3:
Gjem mål gjenstanden på deres vanlige treningsplass i forveien uten at hunden har fått sett noen ting. Ved denne øvelsen får du vite om bilde assosiasjonen sitter eller ei. Om hunden er overrasket og ikke reagerer, når du sier foran og ikke reagerer, når du sier foran så spring selv til M og finner frem gjenstanden. Lek med hunden/ gi godbiter ut av godbitposen på målplassen for å vise hvor attraktiv mål gjenstanden er. Avslutt med å trene bare trinn 2.

Når hunden har etablert sin bildeassosiasjon og starter direkte når du sier fremad og stopper, når du sier stå, har holdt samme takt som du, har dere kommet et langt steg på vei mot en ferdig øvelse.

Trinn 4:
Gå til begge retningen. La S bli M og motsatt. Tren forangående til begge retningene med synlig mål gjenstand i begynnelse, så skjulte og til slutt med den du har i lommen og gir foran hunden.

Sending + Gående:

Trinn 5

Neste trinn er å la ordet fremad følges av fri ved foten – fot/ på plass. Gå ulike strekninger før du sier fremad for å få hunden til å lytte og ikke ta for gitt at du sier fremad alltid etter ti meter. Unngå slurv ved treningen.

Innkalling:

Trinn 6:
Still hunden – stå/ bli stående – og deg selv 15 meter bak den. Ta et skritt mot hunden og si hit. Ta deretter frem en balle eller vis en godbit, slik at hunden lærer seg å koble ordet hit med en belønning hos deg = bilde assosiasjon. Avvent med en gang litt lengre og lengre før du tar frem belønningen. Hunden skal lære seg at belønning kommer, når den er på plass ved din venstre side.

Gående + Innkalling:

Trinn 7:
Koble sammen gående foran deg med innkalling så hunden kan slippe tanken på det opprinnelige bildeassosiasjon med mål gjenstanden og bytte til bildeassosiasjon for ordet hit.

Sending + Gående + Innkalling:

Trinn 8:
Tren av og til hele momentet, slik at hunden blir sikker på å bytte bildeassosiasjon til de ordene du sier.

Trening med forstyrrelse skjer ved behov. Trene med en ’dommer’, slik at hunden blir vant til å høre andre si ord den gjenkjenner.

FØRERS OPPFØRSEL UNDER KONKURRASE.

Som fører skal du opptre vanlig og følge dommerens regler og kommandoord. Du må alltid være forberedt å forhindre at hunden går på samme høyde som deg eller bak deg ettersom dere da automatisk blir underkjent. Merker du at hunden går langsommere, går skjevt eller blir usikker – er det bedre å si klart og tydlig ordet fremad/ foran en gang i håp om at dette hjelper hunden.

Løper hunden for lang ut i fremadsending, så støttekommander rolig høyt og tydelig… som vanlig. Det er veldig viktig at ditt blikk er festet på målpunktet. Om hunder er usikker eller går skjevt for å se på deg skal du unngå å møte hundens blikk. Det tolkes av hunden – tro jeg som en erkjennelse at retningen er den rette. Det går til og med å få hunden til å endre retning om du demonstrativ ser skjevt til motsatt retning, fordi hunden tror at du ser på målpunktet kommer den å rette seg inn… Det vet jeg.  

Avslutning …..
bør også nevne at noen hunder kan trenes i lang line forangående til hunden kan momentet og linen tas bort. Et supplement ved trening av forangående kan være å la foran overgå til fremad, når koblet slippes og slik at hunden tillates å gå lengre ut fra føreren.

Dessuten tror jeg at flittig bruk av hit, som en mulighet til å stoppe hundens ville fart kanskje gir det hunden erfaring av at det er riktig å løpe fort til føreren, men at det er vanskelig å forstå at det er feil å løpe fort fra føreren … Det er nok ikke alltid lett å være hund.

Min hovedtanke med denne bildeassosiasjon treningen er at hunden skal gå sakterer og saktere jo lengre den kommer i fra føreren, ettersom den venter på å få høre ordet rolig og blir belønnet for det.

Momentet "fremadgående" finnes utførelig beskrevet i
boken
BRUKSLYDNAD