Ocena Psychiki Psa (OPP)

 

1

2

3

4

5

1a. Kontakt

powitanie

Odmawia nawiązania kontaktu warcząc lub/ i próbując ugryźć.

Unika nawiązania kontaktu wycofując się.

Akceptuje kontakt, nie wycofuje się.

Sam nawiązuje kontakt lub odpowiada na próby nawiązania kontaktu.

Entuzjastyczny kontakt, może skakać, skamleć lub szczekać.

1b. Kontakt współpraca

Nie biegnie za zabawką, nawet po powtórzeniu zachęty lub zachowuje się, jak nieobecny.

Niechętnie biegnie za zabawką.

Biegnie, ale nie jest zainteresowany zabawą z pomocnikiem.

Biegnie chętnie i z zaangażowaniem.

Biegnie chętnie, okazuje duże zainteresowanie pomocnikiem.

1c. Kontakt dotyk

Odmawia kontaktu, warczy i/ lub próbuje ugryźć.

Unika kontaktu, wycofuje się. Szuka wsparcia u przewodnika.

Akceptuje dotyk.

Akceptuje dotyk i nawiązuje kontakt.

Akceptuje dotyk i radośnie nawiązuje kontakt.

2a. Zabawa

Nie bawi się.

Nie bawi się, jest zainteresowany.

Bawi się, powoli na początku, ale po chwili bardziej aktywnie

Zaczyna bawić się szybko i robi to aktywnie

Zaczyna bawić się bardzo szybko i bardzoaktywnie

2b. Cwytanie przedmiotu w zabawie

Nie chwyta.

Nie chwyta, obwąchuje zabawkę.

Chwyta niepewnie lub tylko przednimi zębami

Chwyta od razu, łapie całym pyskiem

Chwyta od razu, również zabawkę w ruchu

2c. Chwytanie zabawki i przeciąganie

Nie chwyta

Chwyta niepewnie, puszcza, nie ciągnie.

Chwyta, ciągnie odrobinę, puszcza i znów chwyta. Może także podgryzać.

Chwyta szybko, ciagnie do końca ćwiczenia.

Chwyta szybko, również potrząsa – nawet gdy pomocnik nieruchomieje – do końca ćwiczenia

3a. Pogoń

Nie goni.

Zaczyna, ale przestaje gonić.

Zaczyna gonić powoli, przyspiesza i chwyta zabawkę.

Goni szybko, zorientowany na cel, zatrzymuje się przy zabawce.

Zaczyna od razu gonić, z dużą prędkością, mija zabawkę, ale zawraca

3b. Chwytanie

Nie zainteresowany przedmiotem. Nie zbliża się.

Nie chwyta, ale wącha zabawkę.

Podejmuje zabawkę ostrożnie lub z opóźnieniem.

Chwyta zabawkę i puszcza ją.

Chwyta zabawkę i trzyma przez przynajmniej 3 sek.

4. Zachowanie

Nie zainteresowany, bierny.

Zainteresowany i spokojny, stoi, siedzi lub leży.

Zainteresowany, ogólnie spokojny, zmieniający zachowani.

Zainteresowany i niespokojny.

Szybko zmienia zachowania. Niespokojny przez cały czas.

5a. Zabawa w oddali - zainteresowanie

Nie wykazuje zainteresowania.

Zainteresowany, po czym traci zainteresowanie.

Zainteresowany, uważnie śledzi ruch pomocnika.

Zainteresowany, wykazuje tendencję podążania za pomocnikiem.

Bardzo zainteresowany, podejmuje kilka prób podążenia za pomocnikiem.

5b. Zabawa w oddali – sygnały grożące i agresja

Nie wykazuje żadnych sygnałów/ zachowań grożących.

W czasie pierwszej fazy wykazuje kilka (1-2) zachowań grożących.

Wykazuje kilka (1- 2) zachowań grożących w trakcie ćwiczenia.

Wykazuje sporo zachowań grożących w trakcie pierwszej fazy.

Wykazuje sporo zachowań grożących w trakcie ćwiczenia.

5c. Zabawa w oddali - ciekawość

Nie podchodzi do pomocnika.

Podchodzi do pomocnika, gdy ten do niego mówi i rzuca zabawkę.

Podchodzi do pomocnika kiedy ten zaczyna mówić

Podchodzi do pomocnika, ale skulony i z opóźnieniem

Podchodzi do pomocnika bez wahania

5d. Zabawa w oddali – chęć do zabawy

Nie bawi się, nie wykazuje zainteresowania.

Nie bawi się, ale wydaje się zainteresowany.

Bawi się, delikatnie chwyta, nie szarpie.

Gryzie, puszcza, znów chwyta.

Chwyta szybko, szarpie, nie puszcza.

 

5e. Zabawa w oddali - interakcja

 

Brak zainteresowania.

 

Wykazuje zainteresowanie, ale pozostaje bierny.

 

Zachowuje się aktywnie, gdy aktywny jest pomocnik.

 

Aktywny, nawet jeśli pomocnik stoi spokojnie

 

Zaprasza biernie stojącego pomocnika do zabawy

6a. Zaskoczenie - strach

Nie zatrzymuje się lub zatrzymuje za krótko.

Kuli się i zatrzymuje.

Szybki unik, utrzymuje kontakt wzrokowy.

Ucieka na odległość mniejszą niż 5 m.

Ucieka na odległość większą niż 5 m.

6b. Zaskoczenie sytuacja - agresja

Brak sygnałów grożących.

Okazjonalne zachowania grożące.

Kilka zachowań grożących przez dłuższą chwilę.

Kilka zachowań grożących i atak.

Wykazuje zachowania grożące i atakuje, co może skończyć się ugryzieniem.

6c. Zaskoczenie sytuacja - ciekawość

Podchodzi kiedy manekin jest nisko lub wcale nie podchodzi.

Podchodzi dopiero kiedy przewodnik zaczyna mówić do manekina, przykuca i woła psa.

Podchodzi, kiedy przewodnik zbliża się do manekina.

Podchodzi, kiedy przewodnik rusza w stronę manekina.

Nawiązuje kontakt bez pomocy ze strony przewodnika.

6d. Zaskoczenie sytuacja - strach

Nie unika i nie zmienia tempa mijając manekin.

Nieznaczna zmiana tempa i prędkości podczas mijania.

Zmiana tempa i prędkości w czasie pierwszego mijania. Przy drugim przejściu w normie.

Zmiana tempa i prędkości w czasie co najmniej dwóch przejść. Zachowanie się nie zmienia.

Wykazuje duży strach lub strach zwiększa się w trakcie mijania manekina.

6e. Zaskoczenie sytuacja  - zainteresowanie

Brak zainteresowania.

Zatrzymuje się. Wącha lub ogląda manekin w trakcie jednego z czterech minięć.

Zatrzymuje się. Wącha lub ogląda manekin w trakcie przynajmniej dwóch prób mijania.

Gryzie lub bawi się manekinem, jednak zachowanie to zanika podczas dalszych prób mijania.

Gryzie lub bawi się manekinem w czasie co najmniej dwóch prób mijania.

7a. Nagły dźwięk - strach

Nie zatrzymuje się lub zatrzymuje na krótko.

Kuli się i zatrzymuje.

 Szybki unik, utrzymuje kontakt wzrokowy.

Ucieka na odległość mniejszą niż 5 m.

Ucieka na odległość większą niż 5 m.

7b. Nagły dźwięk - ciekawość

Nie podchodzi.

Podchodzi, kiedy przewodnik mówi w kierunku źródła dźwięku, przykuca i woła psa.

Podchodzi, kiedy przewodnika zbliża się do źródła dźwięku.

Podchodzi, kiedy przewodnik rusza w kierunku źródła dźwięku.

Podchodzi bez pomocy ze strony przewodnika.

7c. Nagły dźwięk - strach

Nie unika i nie zmienia tempa w trakcie mijania źródła dźwięku.

Nieznaczne unikanie lub zmiana tempa podczas jednej próby mijania.

Zmiana tempa i prędkości w czasie pierwszego mijania. Przy drugim przejściu w normie.

Zmiana tempa i prędkości w czasie co najmniej dwóch przejść. Zachowanie się nie zmienia.

Wykazuje duży strach lub strach zwiększa się w trakcie mijania źródła dźwięku.

7d. Nagły dźwięk - zainteresowanie

Brak zainteresowania.

Zatrzymuje się. Wącha lub ogląda źródło dźwięku w trakcie jednego z czterech mijania.

Zatrzymuje się. Wącha lub ogląda manekin w trakcie przynajmniej dwóch prób mijania.

Gryzie lub bawi się przedmiotem, jednak zachowanie to zanika podczas dalszych prób mijania.

Gryzie lub bawi się przedmiotem w czasie co najmniej dwóch prób mijania.

8a. Duchy – zachowania grożące i agresja

Brak zachowań grożących.

Okazjonalne zachowania grożące.

Powtarzane zachowania grożące trwające dłuższą chwilę.

Powtarzane zachowania grożące oraz atak.

Powtarzane zachowania grożące oraz ataki.

 

 

 

8b. Duchy – kontrola (podczas podchodzenia)

 

 

 

Sporadycznie kontroluje – po czym traci zainteresowanie. Albo nie wykazuje zainteresowania.

 

 

 

Kilka razy spogląda na duchy.

 

 

 

Kontakt i/ lub kontrola z długimi przerwami. Np. w połowie odległości od obu duchów, lub na całej odległości do jednego z duchów.

 

 

 

Kontakt i/ lub kontrola z krótkimi przerwami w stosunku do obu duchów.

 

 

 

Kontakt i/ lub kontrola w stosunku do obu duchów  podczas całego ćwiczenia.

 

 

8c. Duchy – strach (podczas podchodzenia)

Stoi przed lub obok przewodnika.

Sporadycznie się wycofuje, stoi przed lub obok przewodnika.

Waha się między kontrolowaniem i unikaniem, stoi przed lub obok przewodnika.

Sporadyczne kontrolowanie i unikanie, stoi za przewodnikiem.

Wycofuje się na odległość większą niż długość smyczy, albo ucieka.

8d. Duchy - ciekawość

Podchodzi do pomocnika, kiedy przewodnik ściągnie z niego przebranie. Albo nie nawiązuje kontaktu w ogóle.

Nawiązuje kontakt, kiedy przewodnik zaczyna rozmawiać z pomocnikiem i woła psa.

Nawiązuje kontakt z pomocnikiem podchodząc do niego z przewodnikiem.

Nawiązuje kontakt z pomocnikiem kiedy przewodnik jest w połowie drogi.

Samodzielnie nawiązuje kontakt z pomocnikiem.

8e. Duchy - kontakt

Odmawia lub aktywnie unika kontaktu. Albo brak kontaktu.

Akceptuje kontakt w bierny sposób.

Odpowiada na kontakt pomocnika.

Samodzielnie nawiązuje kontakt z pomocnikiem.

Kontakt z pomocnikiem jest intensywny, pies może skakać lub piszczeć.

9a. Zabawa nr 2 - zabawa

Nie bawi się.

Nie bawi się, wykazuje zainteresowanie.

Bawi się, zaczyna ostrożnie, ale z czasem coraz bardziej aktywnie.

Bawi się aktywnie, szybko zaczyna.

Zaczyna bardzo szybko, bawi się bardzo aktywnie.

9b. Zabawa nr 2 - chwytanie

Nie chwyta.

Nie chwyta, wącha zabawkę.

Chwyta ostrożnie i tylko przednimi zębami.

Chwyta od razu całym pyskiem.

Chwyta od razu, również zabawkę w ruchu.

10. Wystrzał

Brak reakcji, szybka kontrola.

Pogorszenie reakcji z każdym kolejnym strzałem w czasie zabawy/ bierności. Później szybko wraca do siebie

Zwraca uwagę na strzał, obserwatorów lub coś innego, ale wraca do zabawy lub bierności.

Przerywa zachowanie, koncentruje się całkowicie na obserwatorach, strzałach lub czymś innym. Nie wraca do zabawy/ bierności

Reaktywny, przestraszony. Albo, chce opuścić teren, uciec. Albo, przewodnik przerywa strzały.