About Inki and her company:

Every year our books, work plans and videofilms are presented. Order it free of charge!
Co rok drukujemy aktualny katalog naszych książek, planów szkoleniowych i filmów. Zamów bezpłatnie!

SRI Publication AB
is located in southeast of Sweden. Our address is Bokönvägen 13, S-372 92 Kallinge. Telephone number is +46-457-230 09. Fax number is +46-457-230 35
Our web site is
www.sripublication.se Our e-mail address is inki@sripublication.se
SRI Publication AB
mieści się na południowym wschodzie Szwecji. Nasz adres to Bokönvägen 13, S-372 92 Kallinge. Telefon: +46-457-230 09. Faks: +46-457-230 35. Adres naszej strony internetowej: www.sripublication.se Adres e-mail: inki@sripublication.se

We - Inki and Roland Sjösten - work together in our company with:
* training our dogs for general obedience and very successfully for competition in obedience and working
* writing books and work plans and producing videofilms

W naszej firmie my, Inki and Roland Sjösten, wspólnie zajmujemy się następującymi rzeczami:
* szkoleniem naszych psów pod kątem posłuszeństwa na co dzień, a także przygotowujemy je, z wieloma sukcesami, do zawodów z różnych sportów kynologicznych
* pisaniem książek i planów szkoleniowych, oraz produkcją filmów

We are invited for courses in Sweden, Denmark, Norway, Finland, Estonia, Spain, Poland and Italy to tell and show our method for positive learning - the mental objective-oriented training. Also courses for leader education are appreciated.
Jesteśmy zapraszani do prowadzenia seminariów w Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, Estonii, Włoszech i Polsce, podczas których prezentujemy naszą metodę pozytywnego szkolenia psów – metodę wizualizacji celu ćwiczenia.

You are welcome to contact us!
Zapraszamy do kontaktowania się z nami!