Myre Gårds
Reggie

född 31/12 2015

Reggie 2016
Reggie 2017
Reggie 2018
Reggie 2019
Reggie 2020 
Reggie 2021 (denna sida)
Reggie 2022

Reggie 2023

Tävlingsresultat

Mentalbeskrivning med bilder och protokoll

Reggie 14/3 2016 - 10 v Uppfödare: Carina Olsson http://www.myre-gards.se/
2021 02 04 Reggie 2021 03 26 - Sover man så sover man. Reggi slappar zzzzzz
2021 05 09 Reggie och hennes hundfamilj njuter av våren... tror vi... 2021 06 Roland, Prio och Reggie i Karlsnäs