2018 07 31

Spårpinnar hämtas i skogen - till SM 2018 i Ronneby. Roland är ansvarig för spårhundsgruppen


 
 

SM 2018

Spårhundsgruppen

Några bilder från Mia Persson
Charlotte Ninov
Christin Gidlöv

Roland förrättar lottning i spårhundsgruppen

 

Fuktionärer för uppletandet

Mia Persson och Charlotte Ninov tar emot deltagarna vid uppletandet i Brunnsparken.

Några av SM:s spårläggare. Foto Christin Gidlöv

I spårskogen. Domare och tävlingsledare flankerar Roland. Foto Mias mobil

Roland kommenderar lydnadens tre första moment

Glada ronnebyfunktionärer

Uppställning inför prisutdelningen

Roland, Tomas och spårhundsdomare inför prisutdelningen

Roland leder prisutdelningen i Brunnsparken

Prisutdelning - domare och tävlingsledare