Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla Artiklar SRI

DVD Mentalbeskrivning Hund del 1

Del 1 visar vad mentalbeskrivning av hund är och hur den går till.

Videon kan t. ex användas vid:
* Kursverksamhet kring hundars mentalitet
* Uppfödarsammankomster
* Ämnet hundkunskap vid SBK:s instruktörsutbildning
* Kompetensutveckling hundkunskap
* Grund/Fortsättningskurs - Hundägarutbildning i SBK-klubb
* Temakväll kring hundens språk
* Information före beskrivning av egen hund

Videon visar mentalbeskrivningens alla moment:
Kontakt * Lek 1 * Jakt * Aktivitet * Avståndslek * Överraskning * Ljudkänslighet * Spöken
* Lek 2 * Skott.

I filmen ser vi Dixie (tervueren-tik född 18/2-96) tillsammans med matte Tiina Nyberg.

Filmningen gjordes i Tullinge den 28-29/7 1997 och är ett
samarbetsprojekt mellan Svenska Brukshundklubben och SRI Publication AB. 

Speltid: 17 min.

DVD Mentalbeskrivning Hund del 2

Del 2 vänder sig främst till funktionärer vid Mentalbeskrivning Hund men även till hundägare som vill veta mer om vad mentalbeskrivning av hund är och hur den går till.

Videon kan t. ex användas vid:
* Utbildning av funktionärer för Mentalbeskrivning Hund
* Kursverksamhet kring hundars mentalitet
* Uppfödarsammankomster
* Ämnet hundkunskap vid SBK:s instruktörsutbildning
* Kompetensutveckling hundkunskap
* Grund/Fortsättningskurs - Hundägarutbildning i SBK-klubb
* Temakväll kring hundens språk

Videon visar flera hundars reaktioner som ett underlag för diskussioner, bedömningar m m.
Materielen finns demonstrerad och de viktigaste anvisningarna för provledare,
figuranter och övriga funktionärer presenteras.

Filmningen gjordes i Tullinge den 28-29/7 1997 och är ett
samarbetsprojekt mellan Svenska Brukshundklubben
och SRI Publication AB.
Speltid: 50 min.

 

Tillbaka till startsidan - Back to start page