Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla Artiklar SRI

DVD Tävlingslydnad 3  - Brukslydnad lägre, högre och elitklass

Videon presenterar

Visningar, inlärning och träning av momenten i Brukslydnadens lägre, högre och elitklass
Visning av alla moment av Nils Hällgren och Dex
Flera hundar medverkar i videon.
Inlärningsmodellen är s.k. målbildsträning där hunden via positiv förstärkning av rätt beteende får lära sig exakt vad ett kommandoord betyder. Lyssnandet sätts i centrum och hunden blir därmed mycket säker på vad den ska göra.

Speaker är Nils Hällgren

Speltid: 54 min    ISBN 978 9188008 787
 

Video Tävlingslydnad 3 - tal i videon
08 02 2002

DVD Brukslydnad – lägre, högre och elitklass

Denna video kompletterar vår serie om tävlingslydnad och handlar om bruksklassernas lydnadsmoment. På samma sätt som tidigare inleder vi filmen med viktiga detaljer om inlärningsordningen men kanske framför allt vår relation till hunden

Fyrklövern – social samvaro, mat/godis, jaktlek och kamplek

Vi tänker fyrklöver där bladen representerar fyra olika belöningssätt. Viktigast är vårt sociala samspel med hunden. Vi måste lära oss tala och beröra vår hund så att den verkligen uppskattar det. Lyckas vi med det - vinner vi mycket - när vi ska tävla med hunden.

Godis uppskattas av de flesta hundar och är ett lugnt sätt att belöna på.

Jaktlek är populärt för många hundar. Vi förordar lek med två bollar där föraren är den populäre arrangören. Använder vi oss bara av en boll brukar de flesta hundar vilja äga den och då blir det ingen samarbetslek. Om hunden spontant lämnar tillbaka bollen kan vi förstås använda bara en boll. Om vi som i videon, kastar kort, så undviker vi stress.

Kamplek brukar också vara populärt. Om vi kopplar den lekfulla kampen till ett positivt släppande, blir det lika trevligt att kampa som att släppa. Leken kan då hållas på en harmonisk nivå och passar som belöning till de allra flesta hundar.

Dominans

Med dominans menar vi att "sagt ord gäller". Vi kan således säga sitt och lita på att hunden sitter där oavsett vilken störning som finns. Vid viss träning är det lämpligt att placera en belöningsboll bakom hunden och då måste hunden kunna åtlyda ordet sitt. Och har vi sagt ligg eller plats så ska nästan ingenting kunna störa åtlydnaden av detta ord. Så dominans är helt enkelt att "sagt ord gäller".

Inlärningsordning

Genom denna inlärningsordning lär sig hunden snabbt ett nytt ord. Vi har kontakt med hunden, som uppfattar vårt ord. Vi hjälper den till rätt handling, berömmer, belönar och avslutar samarbetet. Ögonkontakten medför koncentration mot föraren så att hunden hör det ord vi säger. Sedan hjälper vi hunden till rätt handling t.ex. som här genom att styra hunden med händerna. Det blev rätt så vi säger bra. Därefter ges belöningen. Vi bryter koncentrationen med ordet slut.

Ordkontroll

Det är viktigt att hunden lyssnar och tar in de ord vi säger och därefter utför det som orden betyder. Det skapar harmoni och ett bra samarbetsklimat. Att hunden t.ex. kan släppa på avstånd är faktiskt bra om den tagit något otillåtet.

Linförighet - visning

Kommandoordet är fot och det får sägas vi varje start. Hunden ska hålla korrekt position – även under språngmarschen – och sätta sig rakt och snabbt när föraren stannar. Det bör vara kontakt mellan förare och hund.

Fritt följ - visning

Fritt följ förekommer i alla klasserna. Utförandet är lika linförighetens. I elitklassen tillkommer vändningar på stället och stegförflyttningar som ställer stora krav på hundens uppmärksamhet och anpassning till förarens gång.

Linförighet/fritt följ – inlärning och träning

Vi tränar bl. a med kortkoppel, där hunden får hjälp att hålla positionen. Det passar livliga hundar som vill gå långt fram. Efter ett bra kan det bli godis som bör ges uppifrån och utifrån så att hundens målbild blir den rätta. För att undvika sneda sättanden jobbar vi i videon med handhjälp … och belönar hunden noga uppifrån och utifrån. Godiset i högerfickan kan hanteras bakom ryggen så att inte hunden förväntar sig något från högerhanden och därmed sätter sitt snett. Vid träning av lång gångsträcka bör vi även belöna själva gåendet och då kan vi helt enkelt ge hunden en liten godbit under pågående gång. Den ivriga hunden kan vi belöna med slut och en boll som kastas bakåt. Den lugnare hunden överraskar vi med slut och en boll som kastas framåt. Varför inte träna inomhus? Speciellt bakåtförflyttningar kan vara lämpliga att träna inomhus i lugn och ro t.ex. längs en skåpsrad. Att först lära hunden baklänges kan passa vissa hundar …medan det är sämre för andra. Pröva! En annan idé är att ha sättandet i fokus hela tiden.

Framförgående – visning

Från linförighet kommenderas hunden före och ska då gå framför föraren i kopplets längd – utan att dra. Där ska den gå tills föraren kommenderar stanna. Momentet genomförs i båda riktningarna.

Framförgående - inlärning och träning

Riktning – ställande – tempo

För att få hunden att och stå rakt framför föraren ser vi till att målbilden hålls vid liv. Vi säger före och därefter lägger vi ut den belöning som ska finnas i hundens målbild. Så går vi tillbaka till startpunkten… och ställer hunden i startläge. Kommandoordet sägs och hunden får dra till målpunkten … där belöningen ges till den stående hunden. Så snart vi kan, döljer vi målföremålet så att det enbart finns inne i hundens minne. Var noga med att säga slut så att hunden kan lämna ståendet. För hundar som drar för mycket är det bra att ha ett ord som medför att hunden inte har ALLA tankarna på målet. Det är ju därför den drar. Säg sakta och låt det ordet till exempel betyda att det finns en lekboll bakom hunden. Efter sakta-träning bör nog inte före-belöningen ges … den målbilden behövde vi ju tona ner. Ordet sakta bör kopplas till en bild där föraren finns med. Vi kan också träna under fotgåendet med byte mellan orden fot och sakta under gåendet.

Platsläggande – visning

Under fritt följ kommenderas hunden ligg och ska då snabbt lägga sig ner … och invänta förarens återkomst.

Platsläggande - inlärning och träning

Snabbhet

Här visar vi ett trevligt sätt att höja snabbheten i läggandet. Vi höjer aktivitetsnivån genom att visa en godbit … säger ligg och lägger nästan samtidigt ner godbiten … så tar vi upp hunden och gör om den trevliga proceduren … men denna gång väntar vi med att lägga ner godbiten tills vi sagt bra. Sedan gör vi på samma sätt från stående … och slutligen samma sak från gående …

Stående – visning

Under fritt följ kommenderas hunden att stanna … och ska stå stilla tills föraren stannat och vänt sig mot hunden.

Stående - inlärning och träning

Snabbhet och säkerhet

För att få ett säkert stående är det bra att ha målbilden/belöningen bakom hunden … och då kan vi träna så att hunden får ta bollen när vi sagt slut. För att det ska bli en minnesbild så kan inte bollen synas utan vi låter hunden se hur den döljs … och sedan tränar vi på samma sätt. Om hunden tenderar att vända sig om mot belöningsbollen kan vi motverka det genom att ibland kasta en boll till hunden. Därmed ger vi hunden anledning att även tänka framåt – mot föraren.

Inkallande - visning

I lägre klass sätts hunden och kallas in – hit – till utgångsställningen vid förarens vänstra sida. I högre klass ska hunden stanna halvvägs … och kallas därefter in.

I elitklass läggs hunden och ska först stanna och sedan lägga sig innan momentet är slut.

Inkallande - inlärning och träning

Fart

Vi tränar avslutningen av momentet. Vi försöker hjälpa hunden genom att belöna varierat så att målbilden blir attraktiv. Ibland låter vi hela fyrklövern falla ut så att målbilden verkligen blir toppen. Vi är sociala, vi ger godis, vi kampleker och vi jaktleker. Vi gör allt i ordningen att vi spar det bästa till sist.

När vi ska ställa hunden halvvägs innebär det att hunden ska byta målbild … från hit-bilden till den positiva stanna-bilden. Då kan vi göra som på videon … och hunden har inget emot att stanna. Vi väljer förstås belöning efter vad hunden tycker om … i videon är det godbitar i en liten skål som syns … Hunden ska ju inte använda sin näsa för att finna belöningen.

Så kommer vi till inkallande med två avbrott och då kan vi t ex belöna andra avbrottet – läggandet så här. Efter ordet slut erbjuder vi social samvaro med något ur fyrklövern för att få en positiv bild av vårt samarbete. Tänk på att belöningen bakom hunden bara är synlig de första träningarna. Belöningen ska finnas i hundens minne. Ögonen ska inte tala om det.

Krypande - visning

Momentet kryp är 3 m i lägre klass. I högre klass ska hunden krypa 5 m med avbrott.

I elit klass tillkommer en vinkel.

Krypande - inlärning och träning

Teknik, läggande, start, position

Nu ska vi visa ett sätt att arrangera, så att hunden lär sig förstå, hur den tekniskt ska göra när den hör ordet kryp. Vi placerar ut något som gör att hunden måste krypa för att ta sig fram till målet. Vi har här valt växtbågar som bildar en tunnel. Höjden anpassas förstås till hundens storlek. Den ska uppfatta tunneln som låg, så att den måste hålla sig nära marken för att ta sig igenom. Vi börjar med att kontrollera sagt ord gäller … så att vi kan lägga en godbit framför hunden utan att den otillåtet tar den. Sedan placerar vi lugnt ut några godbitar i tunneln. Så får hunden försöka ta sig in i tunneln … och vill den ut igen så får den göra så. Den måste själv – i harmoni - komma på hur den ska få tag på godbitarna. Så småningom vågar hunden krypa igenom tunneln. Snart tycker hunden det är trevligt att krypa.

Sedan sätter vi bågarna längre ifrån varandra och belönar efter varje båge då hunden känt "taket". Hunden bör ligga kvar en stund efter krypet. Kryp är egentligen bara ett rörligt liggande. Snart belönar vi bara i slutet av krypandet efter att vi sagt bra. Det är alltid ordet bra som talar om att belöning är på gång.

När vi övar in vinkeln så sätter vi bågarna i vinkel och hjälper hunden med godbitar att ta sig igenom. Enkelt och positivt… och snart klarar hunden hela sträckan och får bara belöning i slutet.

Som startträning bör vi säkerställa ordet ligg genom att upprepa det och belöna. När sedan ordet kryp uttalas måste hunden tänka till innan den börjar röra sig. Vi undviker att säga sitt utan avslutar istället med att ställa oss framför hunden och säga slut.

Är målbilden för stark har vissa hundar lite bråttom i krypandet och då kan vi hjälpa genom att placera belöningen antingen vid våra fötter … eller på andra sidan så att hunden får vända sig bakåt för att få tag i godbiten.

Någon gång kan man kanske lite mera dominant fösa tillbaka hunden så att den förstår att den ska hålla sig vi mattes fötter. En lätt petning på baken kan påminna hunden om den inledande träningen genom växtbågarna. "Ja visst, ja" – tunnel var det.

Givetvis är vi noga med att berömma själva krypandet så att det blir flyt i rörelsen. När vi börjar med vinkelträningen så kan det vara idé att avsluta precis efter vinkeln och ha ett liggande där. Sedan fortsätter vi därifrån. Någon gång säger vi sitt och det är ett bra tecken om hunden vill ligga kvar efter ett kryp - i alla fall i början av träningen.

Apportering - visning

I lägre klass apporteras en träapport - snabbt ut till apporten och snabbt in till föraren med den. I högre klass lägger föraren ut 4 kg:s apporten … och sedan apporterar hunden som vanligt. I elitklass förekommer förutom tungapporteringen även apportering av metallföremål.

Apportering inlärning och träning

Tugget bort, farten hem, avlämnandet

Att lösa problem är i princip att ta om inlärningen från början.

Metallapporten kan för vissa hundar vara lite obehaglig att ta i men med den gripa - och släppa-träning vi visar i videon bör det inte ha någon betydelse hur apporten ser ut. För att få bort tugget ser vi till att hunden vill släppa för att få belöningen Därför visar vi belöningen för ordet loss innan vi säger apport. Målet är att hunden ska tänkalosset dvs. belöningen den får när den släppt. Nästa steg blir att träna mera tävlingslikt. Sufflera gärna med orden fot och sitt för att hjälpa hunden göra rätt. Undvik att kasta apportbocken. Jakten inbjuder till ägande och ägande är tugg. Det kan vara bra att gå i sidled när hunden gett sig iväg efter apporten. Därigenom får den hjälp att ytterligare tänka på föraren och den kommande belöningen. För att öka farten tillbaka till föraren kan man utesluta själva avlämnandet och bara säga slut och kasta belöning bakom. Hunden släpper förstås apporten och tar belöningen. Mer om denna träning ser du i videon TÄVLINGSLYDNAD 1.

Ett säkert sätt att öva in tungapportering på är att successivt öka vikten. Det finns sådana apporter att köpa. Vi börjar med exempelvis 2 kg och gör den vanliga grip- och släpp-övningen med fin belöning. Pröva även ut, hur apporten ska läggas i förhållande till hunden. Vissa hundar behöver ta nära kanten för att apporten ska ligga stadigt i munnen. Andra vill rulla apporten när de upptäcker att den är tung. Så ökar vi vikten till 3 kg och gör de enkla apport- och loss-övningarna tills hunden tycker att det är enkelt. Sedan följer detaljerna kring avlämnandet och snart kan hunden apportera 4-kg:s apporten.

Hopp - visning

Hunden ska på kommando göra hopp – sitt – hopp.

Hopp - inlärning och träning

Delmoment, tempo, lydnad på avstånd

Vi börjar med att träna återhoppet och placerar hunden där den sedermera ska sätta sig efter uthoppet. Vi är som vanligt noga med att säga bra direkt hunden är i mål och sedan låta den vänta på den konkreta belöningen. Så ska hunden lära sig sätta sig på andra sidan när vi säger sitt … och vi placerar ut vårt belöningsföremål för ordet sitt. Hunden deltar i spelet för att lära sig förstå skeendet.

Nu ska vi se om hunden klarar att åtlyda ordet sitt när den ser bollen …Hunden beröms bra och efter slut får den ta sin belöning.

Sedan tränar vi hopp mot dold belöning och är kanske så här noga med sättandet att hunden först får belöning av föraren och sedan får ta sin belöningsboll efter att föraren sagt slut.

Blir hunden alltför fokuserad mot belöningsbollen efter sitt så kanske föraren ska ge belöningen ibland …

Har vi en hund som över huvud taget inte lyssnar till ordet sitt efter hoppet så nyttjar vi en medhjälpare som ser till att hunden inte når bollen. Hunden hjälps att sätta sig så att föraren kan säga bra och slut. Och får hunden ta belöningsföremålet.

Platsliggande med skott – visning

Alla tävlingsekipage ställer upp och inväntar tävlingsledarens kommendering. Skytten finns utplacerad i förväg - bakom hundarna och på olika avstånd i de olika klasserna. Läs i regelboken! Hundarna ska ligga 5 minuter … och det skjuts fyra skott med 1 minuts mellanrum. Förarna är synliga för hundarna i lägre klass men är dolda i högre och elitklass.

Platsliggande med skott – strategi

De flesta hundar måste vänjas vid att höra skottlossning så att de kvarligger när de är kommenderade plats.

Vi låter hunden vara hos en passiv föraren när den hör skott nr 1 på ett avstånd då den sannolikt inte reagerar – kanske 200 m. Skott nr 2 från 250 m, nr 3 från 300 och nr 4 från 350 m. Föraren bryr sig inte alls om hunden under skjutandet. Sedan flyttas skottserien allt närmare och tanken är att hundens målbild, när den hör ett skott ska vara, att ljudet blir svagare och svagare och därför inte är något att bry sig om.

Framåtsändande – visning

Vid momentet framåtsändande ska hunden på kommandot framåt snabbt springa ut 10 – 15 m framför föraren … och hålla detta avstånd tills den blir inkallad. Hunden ska passera i mitten av en grupp av fyra stillastående personer. Det gäller för hunden att dels gå rakt framför föraren och dels hålla avståndet. När sedan inkallningskommandot hörs, ska det vara högsta fart till föraren. Det är ett komplicerat moment med många delar i.

Framåtsändande - inlärning och träning

Avstånd, tempoändring, inkallande

Vi börjar med att lära hunden vad den ska tänka på när den hör ordet framåt - dvs. vad ska den ha i sin målbild. Sedan går vi tyst med hunden till startpunkten och ställer upp den mot målföremålet … kommenderar framåt … och ställer hunden några meter hitom målföremålet … berömmer … och belönar. Hundar som är lite försiktiga eller lugna av sig kan direktbelönas så här så att de vill springa ut på rätt avstånd från föraren.

Sedan har vi kategorin hundar med spring i benen. Då är en tunn lina ett bra hjälpmedel att få hunden att förstå vad vi menar. Vi lägger ut målföremålet – som bör anpassas till hunden. Undvik boll som målföremål om hunden är alltför förtjust i bollar … Sedan fäster vi linan i halsbanden – i lugn och ro… så går vi tyst till startpunkten. Vi kommenderar fot och sedan framåt och ser med linans hjälp till att hunden ställs hitom målföremålet. Det är förstås viktigt att "sagt ord gäller" dvs. att hunden stannar när vi säger stanna. Man bör inte kasta belöningen till den ivriga hunden utan bara lugnt gå till den med belöningen. Så går vi till startpunkten igen … kommenderar framåt och sedan sakta och håller därefter igen hunden med linan så att den förhindras att gallopera… så ställs hunden och får beröm bra … belöningen hämtas och efter ordet slut får hunden koppla av.

Så tränar vi - med och utan lina – orden framåt, sakta och stanna genom markeringar som hunden ska passera igenom. Någon gång på träning kallar vi in hunden. Ordet hit kan den förhoppningsvis. Det är kanske lämpligt att avsluta med att hunden få ta det i förväg utlagda målföremålet dvs. belöningen. Det kan vara viktigt för en del hundar att vi punkttränar inkallandet dvs. ordet hit när vi går mot hunden. Ofta går vi ju mot hunden när vi ska hämta eller tillrättavisa den, så vissa hundar kan säkert behöva denna träning.

Skall - visning

I högre klass ska hunden skälla 7-8 sekunder och sedan avbryta på förarens kommando. I elitklass prövas hunden två gånger dvs. skall – tyst- skall – tyst.

Skall - inlärning och träning

Intensitet, sittande, tystnad

För att få en hund att skälla handlar det dels om aktivitetsnivå och dels att hunden har något att säga till föraren t.ex. "ge mig leksaken". Aktivitetsnivån höjer vi genom att leka med hunden … och sedan ge den anledning att säga något till oss … och så fort det kommer någon form av läte från hunden så får den lekföremålet Sedan hindrar vi hunden att få tag på lekföremålet så att den blir ännu mera intresserad och därmed förhoppningsvis vill skälla. Fungerar inte kamplek så prövar vi med jaktlek. Eller så kanske godis fungerar bäst? Det är viktigt att vända sig bort från hunden dvs. ge den lugnande signaler så den känner sig säker och vågar ge ljud ifrån sig. Det är ju ofta förbjudet att skälla, eller hur? Vid inlärning av ordet skall så får vi först utlösa beteendet och sedan tala om vad det heter. Lyssnar hunden så kommer den att vara tyst.

Så tränar vi med kommandoordet skall. Vi visar belöningen och sedan säger vi skall och kastar belöningen direkt hunden skäller. Så småningom kan vi stå upp och säga skall och hunden skäller vilket betyder att den har skapat sig en målbild till ordet skall. För att hunden ska sitta stilla kan vi placera belöningen lågt.

Sedan belönar vi även ordet tyst så att hunden fortsätter att vara övertygad om att alla ord är lika attraktiva eftersom de ger belöning enligt den målbild hunden har. Det gäller att ibland överraska hunden med belöning mitt i skallet så att den inte självmant tystnar och väntar på belöning.

Stegklättring - visning

Hunden ska i rask takt klättra över stegen och trampa på alla stegen.

Stege - inlärning och träning

Lugn och balans, höjdträning, alla pinnar

Påbörja gärna träningen med när hunden är ung. Låt den i lugn och ro se hur redskapet ser ut - från alla håll. Så låter vi hunden försöka få tag på den godbit vi lägger på stegpinnarna. VI tar ner valpen till marken igen. Sedan lägger vi flera godbitar och hunden får klättra dit och äta dem. Vi kan tala om för hunden vad detta trevliga heter genom att säga klättra strax innan vi lägger godbiten på ett stegpinne. Ibland går det så här. Valpen är nyfiken och tar sig på egen hand uppför stegen…Vi utnyttjar förstås situationen och hjälper hunden att fortsätta när den stannat och inte funnit några godbitar.

Den vuxna hunden kan vi träna ungefär på samma sätt. Hunden ska först av allt få en positiv bild av klättrandet och höjden. Den ska VILJA klättra. Svårast är klättrandet nerför så därför placerar vi ut belöningar på dessa stegpinnar några gånger i början.

Snart övergår vi till att belöna ett sättande strax nedanför sista steget. Om hunden vet att den får belöningen där, kommer den därför att gå på sista steget. Det är en enkel målbild att komma ihåg. Som tävlingsträning kan vi - efter halten, nedanför sista steget - gå fot ytterligare några steg framåt och avsluta där momentet avslutas på tävling.

Lycka till med träning och tävling

önskar

Inki & Roland Sjösten

Tillbaka till startsidan - Back to start page