Tillbaka till startsidan - Back to start page

ALLMÄNLYDNAD 2009

med illustrationer av Brage Hellgren
 

Bok AL 2009
Format A 5. 152 sid. 255 g
ISBN 978 91 88008 473
Frågebatteri till AL-boken
ISBN 978 91 88008 343
 

Kursmaterial Bok +DVD
DVDn ligger i kuvert, klistrat bak i boken
ISBN 978 91 88008 169


Utbildningspaket AL 2009
Bok AL + DVD + Utbildningsprogram
eller valfri arbetsplan
ISBN 978 91 88008 527

  Utskrift av Frågebatteri

Kolla någon minut av DVDn

 

I december 1994 utkom första versionen av boken ALLMÄNLYDNAD. 1999 reviderades boken första gången och i december 2004
var vi klara med omarbetningen till Nya ALLMÄNLYDNAD. Fr o m 2007 återgick vi till ALLMÄNLYDNAD.
2009
har boken omarbetats en del och vissa tillägg gjorts. Boken är nu helt anpassad till det framgångsrika inlärningskoncept, som vi kallar målbildsträning.
Förklaringsmodellen är enkel och pedagogisk för både hund och hundägare. Begreppen relation, ordinlärning, träning med och utan störningar samt
"sagt ord gäller" bildar en helhet att arbeta efter under hela hundens liv. Vårt förhållningssätt till hunden och till oss själva som hundägare får via
symbolerna ängeln och spegeln en dimension även utanför hundägandet.

Presentation av bokens författare:


Inki med Kaksi och Yksi
Inki Sjösten
har genom målinriktad träning tävlat mycket framgångsrikt med alla sina hundar i bruks. Inki är en entusiasmerande och uppskattad kursledare som besöker hundklubbar i Sverige och numera alltmer utomlands.
Hennes fyrklöver, ängel och spegel har blivit ledord för en positiv och effektiv hundträning. Det gäller förstås både allmänlydnad och tävlingslydnad.

 


Anne-Marie med Splitten

Anne-Marie Folkesson
ägnar sig också åt hund "på heltid". Inom Svenska Brukshundklubben arbetar hon som utbildare och med utveckling av utbildningsmaterial.
Hennes stora intresse är att förbättra träningsmetoder och via en god pedagogik föra ut ett positivt budskap kring hundägarutbildningen i Sverige.

 

ALLMÄNLYDNAD beskriver hur man på ett positivt och målinriktat sätt arbetar med att utveckla och
träna sin hund. I boken beskrivs hur man skapar en god relation mellan hund och ägare, hur
inlärning av kommandoord går till samt hur träningen blir framgångsrik genom att hunden även
lär sig det lönsamma i att acceptera "sagt ord gäller".
Den positiva helheten gör denna "instruktionsbok" lätt att ta till sig och träna efter.
Mental aktivering är viktigt för hunden och i boken beskrivs därför hur träning av spår och leta föremål
kan påbörjas.

Till boken hör en DVD samt arbetsplaner för olika träningsnivåer. Arbetsplanerna kan användas individuellt eller i
kursverksamhet.

Innehåll:

Inledning

1. Det goda livet tillsammans med hunden
Hundens val - om den fick välja     Hur ser livet ut runt dig och hunden?   
Allmänlydnad skapar trygghet

2. Relation mellan människa och hund
Flocklivet     Fyrklövern     Dominans     FÄSTO

3. Hundens sinnen  - kommunikation
Ljudspråk - hund/människa    Kroppsspråk - hund/människa   
Ögonkontakt    Koncentration - nå ett sinne i taget    Attityd - fokus

4. Inlärning
Motivation    Aktivitetsnivå    Inlärning av ord bygger på
Inlärningsordning     "Sagt ord gäller"    Avledning "mata hönsen"    
Hjälpmedel    Klickerträning    Otillåtna hjälpmedel

5. Inlärning av ord för allmänlydnad
Fido
        Bra             Slut         Nej          Var så god     Kom    Sitt    
Ligg    Stanna      Gå fint
    Hopp in/ut    Ner          Korgen    Sakta       Tyst

6. Hundens utveckling från födelse till vuxen
0 - 8 veckor, 8 - 10 veckor, 10 - 12 veckor, Unghunden,
Könsmognad,  10 - 18 månader

7. Hundhållning - vardagsliv med hund
I hemmet
   Ensam hemma, vid matbordet, komma hem    
Besökare ringer på dörren     Hunden ute på tomten

Utanför hemmet    Rastning, i bilen    Hälsa på människor    Hos veterinären

8. Hundens skötsel och hälsa
Omvårdnad    Regelbunden kontroll    Sjukdomssymptom    Fysiskt motion   
Psykisk stimulans
Spårövning    Leta föremål     Aktivitetsrunda

9. Samhällets krav
Allemansrätten     Lagar och förordningar

10. Den "olydiga" hunden
När det inte blir som man hoppats     Analys     Mentalitet    
Olika typer av hundar     Uppfostringsproblem     Ex. på problembeteenden

11. Mental instabilitet
Rädsla    Aggressivitet     Stress

Presentation av författarna

Allmänlydnad i kursform
Kurser med komplett kursmaterial

Prislista

- SRI Publication AB 

Tillbaka till startsidan - Back to start page