Tillbaka till startsidan

 

   Artiklar från SRI Publication AB
       Tryck på bilderna för att läsa mer! 
   
       Hur beställer jag?         
  Prislista svenskt material 2021       DK, GB 

       Våra filmer finns på Youtube.           Kursaffisch         Förlagsfolder 2021
  

   

Klicka på bilderna!

Allmänlydnad - bok
ISBN 978 9188008 66 4 
Läs mer om AL-konceptet
SPÅRHUNDEN med dvd                    
- bok med dvd Appellklass spår                  
Prov på filmen Spår

ISBN 978 91985182 14
Filmen finns även på Youtube
https://youtu.be/hI1AHF1-has

Spårhunden häfte  ISBN 978 91985 182 07    


Allmänlydnad  - bok + dvd
ISBN 978 9188008 69 5 
Filmen på Youtube - håll tillgodo!
https://youtu.be/ee6thlPZa4k

SÖKHUNDEN med dvd
- bok med dvd Appellklass sök
Prov på filmen sök

ISBN 978 9188008 978
Filmen på Youtube - håll tillgodo

https://youtu.be/XuYXmxDWrgY

 
.
Allmänlydnad  - bok + dvd + arbetshäfte
ISBN 978 9188008 30 5
RAPPORTHUNDEN - bok
ISBN 978 9188008 275

Arbetshäfte
ISBN 978 91 88008 732 till bok Allmänlydnad
för planering och dokumentation i grund- och forts.kurs.
Frågor med svarssidor på bokens innehåll.
Utskrift frågebatteri (från arbetshäftet)
Uppletande av föremål med dvd
ISBN 978 9188008 640
- Häfte i färg med dvd Uppletande
DVDn kan även beställas separat i fodral
Prov på filmen Uppletande36 sid. med illustrativa färgbilder
- om helheten - relation, hundens mentalitet, ras/individ, aktivitetsnivå, förarens förmåga och steget från allmänlydnad till tävlingslydnad.                                    - om inlärning som helhet, målbildsträning, belöningssignal och slutsignal.

Inlärning och träning av momenten i appellklass:
Linförighet, framförgående, platsläggande, inkallande, hopp över hinder, platsliggande och budföring. Allmänna råd, tävlingskunskap samt presentation av häftena för lägre klass resp. högre/elitklass brukslydnad

DVD:n visar alla moment samt visar hur inlärning och träning sker enligt modellen målbildsträning.

BruksLydnad Appellklass  ISBN 978 91 985184 05
BruksLydnad Appellklass med dvd
ISBN 978 91 985184 12
Filmen finns även på Youtube
https://youtu.be/tA1Ighasjrs

Arbetshäfte till BruksLydnad Appellklass finns. Se nedan!
.
Aktiv med hund
ISBN 978 9188008 961. Aktivitetskurs med kurstillfällen med allmänlydnad (bl.a. inkallningar, hundmöten), spårning, sök, leta föremål, rallylydnad och agility

         

Arbetshäfte BruksLydnad appellklass
ISBN 978 9188008 459
Planering av lydnad, spår/sök/rapport
Stegringsplaner för alla lydnadsmoment i appellklass


Brukslydnad Lägre klass

36 sid. med illustrativa färgbilder
- om helheten - relation, hundens mentalitet, aktivitetsnivå, förarens träningsplanering, allmänlydnad - tävlingslydnad och belöningsmöjligheter                                

- om inlärning modell målbildsträning

Inlärning och träning av momenten i lägre klass:
Linförighet, framförgående, platsläggande, inkallande, krypande, apportering, hopp över hinder, platsliggande och budföring.

Allmänna råd, tävlingskunskap samt presentation av övriga häftena BruksLydnad

BruksLydnad Lägre klass - ISBN 978 91 985184 29
 
 
Brukslydnad högre/elitklass

36 sid. med illustrativa färgbilder

Inlärning och träning av momenten i högre- och elitklass.

HKL: Fritt följ, Inkallande med ställande, Framåtsändande, Krypande, Skall, Apportering av tungt föremål, Hopp över hinder och platsliggande med skott.

EKL: Fritt följ, Inkallande med ställande och läggande, Framåtsändande, Krypande, Skall, Apportering av metallföremål, Apportering av tungt föremål, Hopp över hinder, Stegklättring och Platsliggande med skott..

Allmänna råd, tävlingskunskap samt presentation av övriga häftena BruksLydnad

BruksLydnad Högre/elitklass - ISBN 978 91 985184 36  
Allmänlydnadsövningar
ISBN 978 9188008 428
Häfte om vad en instruktör ska säga vid instruktion av de vanligaste allmänlydnadsorden. Lämplig i instruktörsutbildningen.
Rallylydnad Nybörjarklass och Fortsättningsklass
I
SBN 978 9188008 985 häfte

Anpassad till regler 2017.
.
För aktivering och/eller tävling. Slingor utritade för 8 utbildningssteg. Hur går en tävling till.
Filmen på Youtube - håll tillgodo!
https://youtu.be/tEi0LthbgxQ

ISBN 978 9188008 879
Barn&unga tränar hund
ISBN 978 9188008 145
Dvd:n BPH - Beteende- och personlighetsbeskrivning hund är ett  samarbetsprojekt mellan SRI och SKK 2014/2015
Dvd:n levereras tillsammans med SKK:s gratishäfte
Videofilmer
Alla filmer finns i kuvert
för inklistring i bok (komplettering)

Lydnadstävling Startklass
ISBN 978 9188008 343 häfte
ISBN 978 9188008 671 häfte + dvd
Filmen på Youtube
https://youtu.be/9lcTPVuo0Lw

Kursaffisch
SRI-material 2019-2020


TÄVLINGSLYDNAD                      
- bok med dvd Lydnadsklass I-II. III-elit beställs separat.
DVDn LI-II reviderad enligt 2012 års regler.
Prov på filmen TLY1
ISBN 978 9188008 893
Alla arbetsplaner
Kursdokumentation

 

Price SEK80,00
Booklets and films in English
 Bøger og videofilmer på dansk

General Obedience
is a manual, telling how to create and maintain a good relationship between dog-owner and dog. Learning and training of words for every day use make the book very useful.
Mrs Inki Sjösten has written the book. ISBN 91 88008 50 9
128 pages

 

Kontakta inki@sripublication.se för pris