Tillbaka till startsidan

 

   Artiklar från SRI Publication AB - 2019
       Tryck på bilderna för att läsa mer! 
   
       Hur beställer jag?         
  Prislista 2019 svenskt material       DK, GB  

      
Våra filmer finns på Youtube. Se färgad info om länkarna.         
  Kursaffisch 2019     
  

   

Klicka på bilderna!

Allmänlydnad 2016/2017 - bok
ISBN 978 9188008 66 4 
Läs mer om AL-konceptet
SPÅRHUNDEN med dvd                    
- bok med dvd Appellklass spår                  
Prov på filmen Spår

ISBN 978 91985182 14
Filmen finns även på Youtube - håll tillgodo!
https://youtu.be/hI1AHF1-has

Spårhunden häfte  ISBN 978 91985 182 07    

Allmänlydnad 2016/2017 - bok + dvd
ISBN 978 9188008 69 5 
Filmen på Youtube - håll tillgodo!
https://youtu.be/ee6thlPZa4k
SÖKHUNDEN med dvd
- bok med dvd Appellklass sök
Prov på filmen sök

ISBN 978 9188008 978
Filmen på Youtube - håll tillgodo
https://youtu.be/XuYXmxDWrgY
.
Allmänlydnad 2016/2017 - bok + dvd + arbetshäfte
ISBN 978 9188008 30 5
RAPPORTHUNDEN - bok
ISBN 978 9188008 275

Rev 2018

Arbetshäfte 2016 och rev. 2018
ISBN 978 91 88008 732 till bok Allmänlydnad
för planering och dokumentation i grund- och forts.kurs.
Frågor med svarssidor på bokens innehåll.
Utskrift frågebatteri (från arbetshäftet)
Uppletande av föremål med dvd
ISBN 978 9188008 640
- Häfte i färg med dvd Uppletande
DVDn kan även beställas separat i fodral
Prov på filmen Uppletande36 sid. med illustrativa färgbilder
- om helheten - relation, hundens mentalitet, ras/individ, aktivitetsnivå, förarens förmåga och steget från allmänlydnad till tävlingslydnad.                                    - om inlärning som helhet, målbildsträning, belöningssignal och slutsignal.

Inlärning och träning av momenten i appellklass:
Linförighet, framförgående, platsläggande, inkallande, hopp över hinder, platsliggande och budföring. Allmänna råd, tävlingskunskap samt presentation av häftena för lägre klass resp. högre/elitklass brukslydnad

DVD:n visar alla moment samt visar hur inlärning och träning sker enligt modellen målbildsträning.

BruksLydnad Appellklass - 2019  ISBN 978 91 985184 05
BruksLydnad Appellklass med dvd - 2019
ISBN 978 91 985184 12
Filmen finns även på Youtube - håll tillgodo!
https://youtu.be/tA1Ighasjrs

Arbetshäfte till BruksLydnad Appellklass finns. Se nedan!
.
Aktiv med hund
ISBN 978 9188008 961. Aktivitetskurs med kurstillfällen med allmänlydnad (bl.a. inkallningar, hundmöten), spårning, sök, leta föremål, rallylydnad och agility

         
Arbetshäfte BruksLydnad appellklass 2019
ISBN 978 9188008 459
Planering av lydnad, spår/sök/rapport
Stegringsplaner för alla lydnadsmoment i appellklass


36 sid. med illustrativa färgbilder
- om helheten - relation, hundens mentalitet, aktivitetsnivå, förarens träningsplanering, allmänlydnad - tävlingslydnad och belöningsmöjligheter                                

- om inlärning modell målbildsträning

Inlärning och träning av momenten i lägre klass:
Linförighet, framförgående, platsläggande, inkallande, krypande, apportering, hopp över hinder, platsliggande och budföring.

Allmänna råd, tävlingskunskap samt presentation av övriga häftena BruksLydnad

BruksLydnad Lägre klass 2019 - ISBN 978 91 985184 29
 
 
36 sid. med illustrativa färgbilder

Inlärning och träning av momenten i högre- och elitklass.

HKL: Fritt följ, Inkallande med ställande, Framåtsändande, Krypande, Skall, Apportering av tungt föremål, Hopp över hinder och platsliggande med skott.

EKL: Fritt följ, Inkallande med ställande och läggande, Framåtsändande, Krypande, Skall, Apportering av metallföremål, Apportering av tungt föremål, Hopp över hinder, Stegklättring och Platsliggande med skott..

Allmänna råd, tävlingskunskap samt presentation av övriga häftena BruksLydnad

BruksLydnad Högre/elitklass 2019 - ISBN 978 91 985184 36  
Allmänlydnadsövningar
ISBN 978 9188008 428
Häfte om vad en instruktör ska säga vid instruktion av de vanligaste allmänlydnadsorden. Lämplig i instruktörsutbildningen.
Rallylydnad 2017 Nybörjarklass och Fortsättningsklass
I
SBN 978 9188008 985 häfte
ISBN 9789188008 992 häfte + dvd 2013
Anpassad till regler 2017.
.
För aktivering och/eller tävling. Slingor utritade för 8 utbildningssteg. Hur går en tävling till.
Filmen på Youtube - håll tillgodo!
https://youtu.be/tEi0LthbgxQ

ISBN 978 9188008 879
Barn&unga tränar hund
ISBN 978 9188008 145
Dvd:n BPH - Beteende- och personlighetsbeskrivning hund är ett  samarbetsprojekt mellan SRI och SKK 2014/2015
Dvd:n levereras tillsammans med SKK:s gratishäfte
Videofilmer
Alla filmer finns i kuvert
för inklistring i bok (komplettering)

Lydnadstävling Startklass 2019
ISBN 978 9188008 343 häfte
ISBN 978 9188008 671 häfte + dvd
Filmen på Youtube - håll tillgodo
https://youtu.be/9lcTPVuo0Lw

Kursaffisch
SRI-material 2019


TÄVLINGSLYDNAD                      
- bok med dvd:er Lydnadsklass I-II och III-elit
DVDn LI-II reviderad enligt 2012 års regler.
Prov på filmen TLY1
ISBN 978 9188008 893
Alla arbetsplaner
Kursdokumentation

INFO-blad

Price SEK 84,00 
Booklets and films in English
 


1 st DKK 100,00 + frakt
Bøger og videofilmer på dansk

General Obedience
is a manual, telling how to create and maintain a good relationship between dog-owner and dog. Learning and training of words for every day use make the book very useful.
Mrs Inki Sjösten has written the book. ISBN 91 88008 50 9
128 pages

Tilbud 1/1 2018:
10 stk Almen Lydighed med dvd DKK 800,00
17 stk DKK 1200
36 stk DKK 2500
frit leveret
til klubbens adresse.