Tillbaka till startsidan

 

   Artiklar från SRI Publication AB
       Tryck på bilderna för att läsa mer! 
   
       Hur beställer jag?         
  Prislista svenskt material       DK, GB 

      Kursaffisch         Förlagsfolder 2022        Våra filmer finns på Youtube - länk angiven vid varje art.
  

   

 

Allmänlydnad 2022 - bok
ISBN 978 9188008 66 4 
Innehåll
Filmen på Youtube - håll tillgodo!
https://youtu.be/ee6thlPZa4k
SPÅRHUNDEN
ISBN 978 91985182 07
Filmen Spårhunden finns på Youtube
https://youtu.be/hI1AHF1-has 

SÖKHUNDEN med dvd
- bok med dvd Appellklass sök

ISBN 978 9188008 978
Filmen på Youtube - håll tillgodo

https://youtu.be/XuYXmxDWrgY
 

RAPPORTHUNDEN - bok
ISBN 978 9188008 275

 

 

 

Uppletande av föremål
ISBN 978 9188008 640
Filmen Uppletande av föremål finns på Youtube men kan även beställas separat
https://youtu.be/ZVb55VYQ2VY
Arbetshäfte
ISBN 978 91 88008 732 till bok Allmänlydnad
för planering och dokumentation i grund- och forts.kurs.
Frågor med svarssidor på bokens innehåll.
Utskrift frågebatteri (från arbetshäftet)
Ledarutbildning för kursmedhjälpare

Läs mer

Beställes bara direkt från SRI - order@sriublication.se
 36 sid. med illustrativa färgbilder
- om helheten - relation, hundens mentalitet, ras/individ, aktivitetsnivå, förarens förmåga och steget från allmänlydnad till tävlingslydnad.                                    - om inlärning som helhet, målbildsträning, belöningssignal och slutsignal.

Inlärning och träning av momenten i appellklass:
Linförighet, framförgående, platsläggande, inkallande, hopp över hinder, platsliggande och budföring. Allmänna råd, tävlingskunskap samt presentation av häftena för lägre klass resp. högre/elitklass brukslydnad

DVD:n visar alla moment samt visar hur inlärning och träning sker enligt modellen målbildsträning.

BruksLydnad Appellklass 
ISBN 978 91 985184 05

Filmen finns på Youtube
https://youtu.be/tA1Ighasjrs

 


Arbetshäfte BruksLydnad appellklass
ISBN 978 9188008 459
Planering av lydnad, spår/sök/rapport
Stegringsplaner för alla lydnadsmoment i appellklass
.

Aktiv med hund
ISBN 978 9188008 961. Aktivitetskurs med kurstillfällen med allmänlydnad (bl.a. inkallningar, hundmöten), spårning, sök, leta föremål, rallylydnad och agility
         
 

 


Brukslydnad Lägre, högre, elitklass

68 sid. med illustrativa färgbilder

Innehåll


- om helheten - relation, hundens mentalitet, aktivitetsnivå, förarens träningsplanering, allmänlydnad - tävlingslydnad och belöningsmöjligheter                                

- om inlärning modell målbildsträning

Inlärning och träning av momenten i lägre klass:
Linförighet, framförgående, platsläggande, inkallande, krypande, apportering, hopp över hinder, platsliggande och budföring.

Allmänna råd, tävlingskunskap samt presentation av övriga häftena BruksLydnad

BruksLydnad Lägre, högre, elitklass -
ISBN 978 91 985184 29
 
 
Allmänlydnadsövningar
ISBN 978 9188008 428
Häfte om vad en instruktör ska säga vid instruktion av de vanligaste allmänlydnadsorden. Lämplig i instruktörsutbildningen.
Rallylydnad Nybörjarklass och Fortsättningsklass
I
SBN 978 9188008 985 häfte

Anpassad till regler 2017..
För aktivering och/eller tävling. Slingor utritade för 8 utbildningssteg. Hur går en tävling till.
Filmen på Youtube - håll tillgodo!
https://youtu.be/tEi0LthbgxQ

ISBN 978 9188008 879
Barn&unga tränar hund
ISBN 978 9188008 145
Dvd:n BPH - Beteende- och personlighetsbeskrivning hund är ett  samarbetsprojekt mellan SRI och SKK 2014/2015
Dvd:n levereras tillsammans med SKK:s gratishäfte
Videofilmer
Alla filmer finns i kuvert
för inklistring i bok (komplettering)

Lydnadstävling Startklass
ISBN 978 9188008 343 häfte
Filmen på Youtube
https://youtu.be/9lcTPVuo0Lw

Kursaffisch
SRI-material 2022


TÄVLINGSLYDNAD                      
- bok med dvd Lydnadsklass I-II. III-elit beställs separat.
DVDn LI-II reviderad enligt 2012 års regler.
Prov på filmen TLY1
ISBN 978 9188008 893
Alla arbetsplaner
Kursdokumentation

 

Price SEK80,00
Booklets and films in English
 Bøger og videofilmer på dansk

General Obedience
is a manual, telling how to create and maintain a good relationship between dog-owner and dog. Learning and training of words for every day use make the book very useful.
Mrs Inki Sjösten has written the book. ISBN 91 88008 50 9
128 pages

 

Kontakta inki@sripublication.se för pris