Tillbaka till startsidan
Back to start page

Tillbaka till Alla Artiklar SRI       Prislista 2019
 
   
Bruks Lydnad - Lägre klass
 

36 sid. med illustrativa färgbilder
- om helheten - relation, hundens mentalitet, aktivitetsnivå, förarens träningsplanering, allmänlydnad - tävlingslydnad och belöningsmöjligheter                                

- om inlärning modell målbildsträning

Inlärning och träning av momenten i lägre klass:
Linförighet, framförgående, platsläggande, inkallande, krypande, apportering, hopp över hinder, platsliggande och budföring.

Allmänna råd, tävlingskunskap samt presentation av övriga häftena BruksLydnad

   
BruksLydnad Lägre klass  ISBN 978 985184-2-9 Häftet är skrivet av Inki Sjösten.
 

Tillbaka till startsidan - Back to start page