Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla artiklar SRI
 

Regeländringar 2012

  TÄVLINGSLYDNAD  - Lydnadsklass I, II, III och Elit
    med illustrationer av Brage Hellgren

 

Häfte med 2012 års regeländringar följer med boken.
Kan även beställas separat. GRATIS.
Får skrivas ut!

Bok TÄVLINGSLYDNAD 2007
med 2 dvd:er Lydnadsklass I-Elit

Dvd:erna finns inklistrad i boken
Format A 5. 184 sid. 350 g
ISBN 978 91 88008 893

DVDn kan även köpas separat  i fodral Se Alla artiklar SRI

Utbildningspaket TLY - 2012
Bok med DVD Lydnadsklass I-II + DVD Lydnadsklass III-Elit + Arbetsplan 3
ISBN 978 91 88008 947

 

Författare: Inki Sjösten

TÄVLINGSLYDNAD  Lydnadsprov klass I-Elit handlar om precisionsinriktad träning för tävling eller social aktivering.
Boken är lämplig att använda i kursverksamhet. Den beskriver detaljerat hur hundägaren efter den grundläggande
allmänlydnadsträningen kan vidareutbilda sig själv och hunden till ett tävlingsekipage - om man så vill.

TÄVLINGSLYDNAD  behandlar alla moment i lydnadsklasserna.
Regler och bedömning samt en initierade beskrivning av provdagen ger den blivande tävlingsföraren värdefull kunskap inför träning och tävling.

TÄVLINGSLYDNAD beskriver inlärnings- och träningsmetoder enligt modellen positiv förstärkning som bl.a. Svenska Brukshundklubben (SBK) företräder.
Begreppet målbildsträning används för att förklara hur hunden lär sig kommandoordens innebörd så att den kan koppla ihop ordet med en viss belöningsplats eller tillfälle.

Till boken hör dvd:er Lydnadsklass I-II och III-Elit. De ligger som bilaga i boken.
I dvd:erna visas hur inlärning och träning ser ut. Författaren Inki Sjösten visar med familjens hundar.

Till boken kan användas Arbetsplan 3 Lydnadsklass I-II, som hjälper till att planera och genomföra inlärningen i en kurs eller enskilt.

Tillbaka till startsidan - Back to start page