Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla artiklar SRI
 
  TÄVLINGSLYDNAD  - Lydnadsklass I, II, III och Elit - 2007
    med illustrationer av Brage Hellgren

 

 

Bok TÄVLINGSLYDNAD 2007
med dvd:er Lydnadsklass I-Elit

Dvd I-II finns inklistrad i boken
Format A 5. 184 sid. 350 g
ISBN 978 91 88008 893

DVDn kan även köpas separat  i fodral Se Alla artiklar SRI

 

 

Författare: Inki Sjösten

TÄVLINGSLYDNAD  Lydnadsprov klass I-Elit handlar om precisionsinriktad träning för tävling eller social aktivering.
Boken är lämplig att använda i kursverksamhet. Den beskriver detaljerat hur hundägaren efter den grundläggande
allmänlydnadsträningen kan vidareutbilda sig själv och hunden till ett tävlingsekipage - om man så vill.

TÄVLINGSLYDNAD  behandlar alla moment i lydnadsklasserna.
Regler och bedömning samt en initierade beskrivning av provdagen ger den blivande tävlingsföraren värdefull kunskap inför träning och tävling.

TÄVLINGSLYDNAD beskriver inlärnings- och träningsmetoder enligt modellen positiv förstärkning som bl.a. Svenska Brukshundklubben (SBK) företräder.
Begreppet målbildsträning används för att förklara hur hunden lär sig kommandoordens innebörd så att den kan koppla ihop ordet med en viss belöningsplats eller tillfälle.

Till boken hör dvd Lydnadsklass I-II. III-Elit best'lls separat..
I dvd:erna visas hur inlärning och träning ser ut. Författaren Inki Sjösten visar med familjens hundar.

 

Tillbaka till startsidan - Back to start page