Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla artiklar SRI
 
SÖKHUNDEN
Inlärning och träning för bruksprov eller mental aktivering för alla hundar
Foto Roland Sjösten

Teckningar av
Brage Hellgren
 Filmen på Youtube - håll tillgodo
https://youtu.be/XuYXmxDWrgY

Författare:
Inki och Roland Sjösten

Prov på filmen

Koncept: Hunden är lugn i starten, lyssnar på kommandoordet sök, fäster blicken i terrängen 50 m ut framför föraren och på startordet utåt springer den dit och kollar om någon människa finns gömd där ..... eller någonstans på vägen dit. Samarbetet mellan hund och förare blir optimalt.

Häfte SÖKHUNDEN  2015
Format A 5. 72 sid.
ISBN 978 91 88008 97 8
DVD Appellklass Sök
medföljer häftet
Idén med målbildsträning har vi omsatt till sökträning och det har visat sig fungera mycket bra på de hundar vi prövat och enligt hörsägen även "utifrån".

Träningsplanering - "mind map"

DVD Appellklass lydnad 2017
Se en snutt av filmen!

Arbetshäfte Appellklass 2017
ISBN 978 91 88008 596

Zelo visar söket i filmen

Amica är vår nya sökhund
Deltar vid SM 2018. 2½ år gammal!

Yksi poserar på bild i nya häftet


SÖKHUNDEN - inlärning och träning för bruksprov och mental aktivering för alla hundar är utmärkt som kurslitteratur vid en kurs i sök. Deltagarna kan sedan träna på egen hand med hjälp av häftet och med tillfällig support av någon erfaren sökhundsförare.

För appellklasskurs i sök finns Arbetshäfte Appellklass.

     
Innehåll

Vad gör en sökhund?
Bruksprov appellklass och lägre klass
Hunden för sökträning
Sökhundsföraren
Sökekipagets relation
Figurant - figurantarbete
- Socialt samspel
- Jaktlek
- Kamplek
- Mat/Godis
Kommandoord
Vind och vittring
Avvallning
Terräng och gömställen
Förövningar
Kommunikation med figurant
Utrustning
 

 

Inlärning
Målbild för sök
Hunden skapar sin målbild
Inlärning - hitta figurant
Grundövning - hitta figurant
Två sökslag mitt emot varandra Markeringssätt
Markeringsövningar - skall
Rullmarkering
Hitta figurant + markera = sök
Flera figuranter - öppen näsa
Markeringssäkerhet
Tomslag - sökslag utan figurant
Sökslag i helvallat område
Systematikträning
Störningsträning
Korridorsök - förarkontroll
Sök - ekipagekontroll - analys
 
Probleminventering - åtgärder
- Startskall - Felmarkeringar
- Hunden hittar inte till figuranten vid påvisningen
- Skallhunden lämnar figuranten
- Hunden skäller dåligt
- Hunden springer inte ut 50 m på motvindssidan
- Hunden springer grunda slag
- Hunden vill söka självständigt - Hunden kommer inte på inkallning
- Val av olika inkallningskommandon
Bruksprov - tävling
Träningskort
Översiktsblad för analys  och träningsplanering

SRI Publication AB

 

 

Tillbaka till startsidan - Back to start page