Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla Artiklar SRI
Prislista

Aktiv med hund

för allmänlydnad, spår, sök, leta föremål, rallylydnad och agility
 

 


 

Arbetshäfte i färg
Aktiv med hund - 2018
Allmänlydnad, spårning, sök, leta föremål, rallylydnad och agility
ISBN 978 91 88008 961

 

Bok + arbetshäfte
ALLMÄNLYDNAD 2022

medförs på kursen

 

Träningsplan: 
6-8 träffar


Kursbok:
ALLMÄNLYDNAD

Förkunskaper för kursdeltagare + hund:
Har gått Grundkurs och/eller väl känner till kursboken ALLMÄNLYDNAD.


Kursmål:
Förbättrad allmänlydnad främst betr. inkallande. Säkert stoppord - läggande på avstånd.
Prova på fler spårträningar. Prova på sökövning. Gripa/släppa föremål med ev. uppletande.
Teoretiskt och praktiskt om rallylydnad.
Teoretiskt och praktiskt om agility.                                                                                                                                               

Teori:
Utgår från vad som hänt under de praktiska övningarna. Förklaringar och presentationer av kommande övningar.


Praktik:
- Fortsätta att utveckla en god relation och kontakt mellan hundägare och hund för att behålla den grundläggande lydnad som tränats i tidigare kurser. Vikt läggs vid inkallande under störningar t.ex. kan MH-banans el-hare användas. Träning av hundmöten ingår liksom stoppord - läggande på avstånd.
- Kurstillfällen om att prova på flera spårtillfällen samt försöka sig på uppletande av föremål och/eller personsök.
- Kurstillfällen om Rallylydnad som presenteras och övas.
- Kurstillfällen om Agility som presenteras och övas om deltagarna är intresserade och klubben har tillgång till hinder..

Arbetssätt: Arbetsplanen är gjord enligt Studiefrämjandets intentioner om hur en studiecirkel ska bedrivas. Arbetsplanen är en planering av kursen teoretiskt och praktiskt. Alla deltagare ska ha arbetsplanen eftersom utbildningen bedrivs i studiecirkellform. Därmed blir alla delaktiga och får komma till tals. Kursen blir en angelägenhet för ledare och deltagare tillsammans. I arbetsplanen görs anteckningar under hela kursen.

Tillbaka till startsidan - Back to start page