Tillbaka till startsidan - Back to start page

Arbetshäften - hundägarkurser Allmänlydnad

Till alla våra böcker finns arbetsplaner att använda i kursverksamheten hos hundklubbarna.

Arbetsplanerna ger kursdeltagaren god möjlighet att förbereda sig och vara delaktig.
Arbetsplanerna ger instruktören en ramplanering
Arbetsplanerna ger instruktören möjlighet att vid förhinder snabbt lämna över en träff till ersättare
Arbetsplanerna ger klubben en likriktad utbildning
Arbetsplanerna ger möjlighet att presentera kurserna

Kursdokumentation för utskrift: AL Kursprotokoll för grupp - Nivå 1    Kursprotokoll rev. 2018
                                                AL Kursprotokoll för grupp - Nivå 2    Kursprotokoll rev 2018

(Klicka på den arbetsplan du vill veta mer om! Tillhörande bok finns noterad i kursiv stil vid varje arbetsplan.)

Klubben
får genom att använda dessa arbetsplaner ett enhetligt kursutbud  och bra utgångsläge inför ledarutbildningar i organisationerna.

Prislista

 Kursbok Allmänlydnad med dvd

 Arbetshäfte för valp/grund (nivå 1) och fortsättningskurs (nivå 2)
 Färdighetsprotokoll för kursdeltagare (nivå 12 och 2)  finns i arbetshäftet
 Frågebatteri finns i arbetshäftet   Frågebatteri för utskrift
 

   
Allmänlydnad
Barn&unga tränar hund
ISBN 978 91 88008 14 5
Övningsbok i bild för familjens unga
som vill träna hunden
 
 
Aktiv med hund - aktiveringskurs
ISBN 978 91 88008 96 1
Information/träningsplan 
Allmänlydnad, spår, sök, leta föremål, rallylydnad och agility
 

 

 

Kursaffischför övergripande vy över kursverksamhet.

Tryck för stor bild!

 

Tillbaka till startsidan - Back to start page