Tillbaka till startsidan
Back to start page

Tillbaka till Alla Artiklar SRI       Prislista 2019
 
   
Bruks Lydnad - Appellklass
 

36 sid. med illustrativa färgbilder- om helheten - relation, hundens mentalitet, ras/individ, aktivitetsnivå, förarens förmåga och steget från allmänlydnad till tävlingslydnad.
 - om inlärning som helhet, målbildsträning, belöningssignal och slutsignal.

Inlärning och träning av momenten i appellklass:
Linförighet, framförgående, platsläggande, inkallande, hopp över hinder, platsliggande och budföring. Allmänna råd, tävlingskunskap samt presentation av häftena för lägre klass resp. högre/elitklass brukslydnad

DVD:n visar alla moment samt visar hur inlärning och träning sker
enligt modellen målbildsträning.

 

BruksLydnad Appellklass med dvd - 2019
ISBN 978 985184-1-2
 
BruksLydnad häfte ISBN 978 985-0-5 Häftet är skrivet av Inki Sjösten och tillsammans med maken Roland och familjens hundar har dvd:n producerats.
 

Tillbaka till startsidan - Back to start page