Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla Artiklar SRI

 

  DVD BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

    En beskrivning för alla hundar

    Beteendegrupper
    Socialitet - Lekintresse - Matengagemang - Förarkontakt - Nyfikenhet - Rädsla/osäkerhet - Hot/aggressivitet

    SRI och SKK har samarbetat kring detta projekt. Roland Sjösten har filmat samtliga moment som ingår i BPH.

    Beställes hos
    order@sripublication.se eller per tel. till Roland Sjösten 070 823 09 29
    Pris 60kr + porto (SKK:s häfte + DVDn)

    Speltid: 22 min   ISBN 978 9188008 879

     SKK - Svenska Kennelklubben erbjuder gratis ett häfte som beskriver BPH i detalj.
     Häftet levereras med DVDn inklistrad baktill.

     Information
     Svenska Kennelklubben
     Rinkebysvängen 70
     163 85 Spånga
     Tel.08 795 30 00
     www.skk.se
 

 

Tillbaka till startsidan - Back to start page