Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla Artiklar SRI

 

DVD Mentaltest 2012


ISBN 978 9188008 954

Mentaltest 2012
har utarbetats inom Svenska Brukshundklubben - Ag Mental, kommittén för hundars mentalitet. Testet från 1/1 2007 har omarbetats. En projektgrupp under ledning av Roland Sjösten har arbetat med innehåll och genomförande. 

I Mentaltest 2012 visas hur en hund agerar på testbanans samtliga moment.

Momenten heter
1. Kontaktvillighet  
2. Konkurrens om föremål  
3. Gripande på avstånd  
4. Förföljande - Uthållighet  
5. Flockkänsla  
6. Socialt samspel  
7. Överraskning  
8. Ljudkänslighet  
9. Släde  
10. Skottprov

Speltid 21 min.

Mentaltest 2012 - tal på filmen

Tillbaka till startsidan - Back to start page