Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla Artiklar SRI

DVD Mentalbeskrivning Valp


Mentalbeskrivning av valp syftar till att objektivt beskriva en valps reaktioner och ageranden i olika situationer. SBK:s utskott för avel och hälsa har 2011 fastställt beskrivningens innehåll och arbetssätt. Revidering 2015.

Vi ser valpen reagera och noterar för protokollet om:
- Nyfikenhet
- Hälsning/kontakt med främmande person
- Ängslan
- Social trygghet
- Lek/samarbete
- Intresse/nyfikenhet för föremål
- Handlingsförmåga vid hinder

Sedan följer anvisningar hur beskrivningen ska arrangeras och genomföras samt vilken rekvisita som ska användas.

Denna film har gjorts i samarbetsprojekt mellan SBK:s Utskott för avel och hälsa och SRI Publication AB. 

Ann Olsson och Inga-Lill Larsson har ansvarat för manus och arrangemang. Roland Sjösten har filmat och redigerat.

Speltid: 23 min.

ISBN 978 91 88008 619 Prislista   Hur beställer jag?
 

Tillbaka till startsidan - Back to start page