Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla artiklar SRI

Arbetsplan 3 Tävlingsförarutbildning - Lydnadsklass I-II
Kursaffisch

DVD 2012
Arbetsplan 3 Lydnadsklass I-II (2012)
'ISBN 978 91 88008 12 1
Bok + DVD Tävlingslydnad lass I-II
'ISBN 978 91 88008 89 3

Arbetsplan: Arbetsplan 3 Fortsättningskurs Lydnadsklass I enligt 2012 års regler

Kursmaterial
: Bok TÄVLINGSLYDNAD - Lydnadsprov klass I-Elit + DVD som finns i boken + Arbetsplan 3

Kursomfång
: 8-10 träffar med 3 studietimmar varje gång


Kursdeltagare + hund
: Genomgången utbildning motsvarande Valpkurs eller Grundkurs (Arbetsplan 1) + ev. Fortsättningskurs allmänlydnad (Arbetsplan 2).


Förkunskaper
: God allmänlydnad samt intresse och vilja att träna för att eventuellt tävla.


Kursmål
: Kunskap om att bli tävlingsförare - kunna planera för egen inlärning och träning av lydnadsmomenten i Lydnadsklass I.
Efter denna utbildning ska deltagarna kunna träna på egen hand i en träningsgrupp med tillgång till instruktör eller kunna aktivt delta i kommande lydnadskurser.


Teori
: Allmänlydnad som grund. Tävlingsföraren. Tävlingshunden. Tävlingsekipaget. Inlärningsordning. Val av belöning.
Målbildsträning. Inlärning av basord som förekommer i lydnadsmomenten. Inlärning av lydnadsmomenten. Regler. Bedömning. Tävlingsfunktionärer. Provdagen.

Praktik: Allmänlydnadskontroll. Belöningsval. Inlärningsordningens genomförande. Inlärning och träning av momenten i Lydnadsklass I. Träningstävling.

Arbetssätt: Arbetsplanen är gjord enligt Studiefrämjandets intentioner om hur en studiecirkel ska bedrivas. Träning sker oftast två och två. Arbetsplanen är en planering av kursen teoretiskt och praktiskt. Alla deltagare ska ha både bok och arbetsplan eftersom utbildningen bedrivs i studiecirkelform. Därmed blir alla delaktiga och får komma till tals. Kursen blir en angelägenhet för ledare och deltagare tillsammans.

Tillbaka till startsidan - Back to start page