Allmänlydnad 2022

 
Allmänlydnad 2022 160 sid Arbetshäfte Allmänlydnad Ledarutbildning för kursmedhjälpare till Allmänlydnadskonceptet  
ISBN 978 9188008 664 ISBN 978 9188008 732 ISBN 978 9188008 015 (ej officiell)  
Innehållsförteckning   Innehåll   sid 2 upplägg  
Författare: Inki Sjösten Författare: Inki Sjösten Författare: Inki Sjösten

I slutet av boken finns en Övningsbank, där jag ger exempel på hur olika inlärda ord kan användas i praktiken.
Exempel: Du lär din hund att lägga sig när du säger ligg. Bra så. Men när du verkligen behöver åtlydnad av ordet är kanske
när du måste stoppa din hund från att springa fram till något som kan bli farligt för den.
Hur du lär din hund det läser du i boken och ser i filmen.


Inki och Gränsvallarens Amica -
Bild inför SM 2021
 
Inki Sjösten har hållit på länge med att träna hund och tävla bruks.
Framgångsrikt deltagande vid 19 SM i bruks talar sitt tydliga språk.
Alla Inkis fem hundar genom åren har deltagit vid SM vid 3 års ålder.

Just fokuset på allmänlydnad har gjort detta möjligt. Att skapa den
goda relationen med hunden, att träna positivt och fokusera på att hunden
ska skapa målbilder till kommandoorden har varit Inkis och förstås
maken Rolands ledstjärna i alla år. Och på den vägen är det. 

Inki har även skrivit flera andra böcker om hundträning i olika former.
De presenteras på denna hemsida!

Läs mer om Inkis och Rolands meriter på deras sidor! Klicka på namnen!