Inki Sjösten

 

Om Inki   About Inki

Besök hos klubbar  Visits abroad

Om Inkis hundar:    About Inki´s dogs:

Gränsvallarens Ämica 2016 -

Memorix Yksi 2009 -

Fuerzas Kaksi 2002 - 2014

Fuersas Ito 1995 - 2007

Tidigare hundar Elbogens Jill och Heidi

Tävlingshistorik - SM-starter 1974 - 2012

 

Tillbaka till startsidan - Back to start page