Tillbaka till startsidan - Back to start page

Arbetshäften - hundägarkurser - tävling
(lydnadsklasser och appellklass bruks)

Till alla våra böcker finns arbetsplaner att använda i kursverksamheten hos hundklubbarna.

Arbetsplanerna ger kursdeltagaren god möjlighet att förbereda sig och vara delaktig.
Arbetsplanerna ger instruktören en ramplanering
Arbetsplanerna ger instruktören möjlighet att vid förhinder snabbt lämna över en träff till ersättare
Arbetsplanerna ger klubben en likriktad utbildning
Arbetsplanerna ger möjlighet att presentera kurserna

(Klicka på den arbetsplan du vill veta mer om! Tillhörande bok finns noterad i kursiv stil vid varje arbetsplan.)

Klubben
får genom att använda dessa arbetsplaner ett
enhetligt kursutbud   och bra utgångsläge inför ledarutbildningar i organisationerna.

För hundklubbens kursverksamhet:
Kursdokumentation  

Ledarutbildningar   Prislista

Arbetshäfte Appellklass
ISBN 978 91 88008 459

+ BruksLydnad Appellklass 2019
+ SPÅRHUNDEN, SÖKHUNDEN  resp. RAPPORTHUNDEN
 

Lydnadstävling Startklass 2017.
Inlärning och träning av ord och moment.
DVD:n visar inlärning och träning av alla moment.

Häftet innehåller stegringsplaner för moment att fylla i!

Tillbaka till startsidan - Back to start page