Tillbaka till startsidan
- Back to start page
Tillbaka till Alla Artiklar SRI
 

SPÅR
HUNDEN -
Bruksspår, precisionsspår, frispår

Illustrerad av
Brage Hellgren
 
Prislista
 
 
DVD Spår - om grundläggande inlärning och träning. Medföljer boken.
Youtube:
https://youtu.be/hI1AHF1-has
 

 Författare:
 Inki och Roland Sjösten
 

Bok SPÅRHUNDEN 
2019 med DVD 2017

Format A 5. 80 sid. 180 g
ISBN 978 9198518214

Bok Spårhunden utan dvd ISBN 9789198518207

Träningskort Spår för utskrift

Träningsplanering för utskrift

Se lite ur filmen!
Spårhunden är en instruktionsbok om träning och utveckling av valpens/hundens förmåga att följa ett människospår. Boken vänder sig till alla hundägare som vill aktivera sin hund med psykisk motion antingen med mål att tävla bruks eller med målet att familjehunden ska få fin näsaktivering.


Vi vet också att hundägare som håller på med viltspårträning även har stor nytta av denna bok.
 

 

 

SPÅRHUNDEN behandlar i detalj hur de första spåren med valpen kan genomföras. Det finns bl.a. olika alternativ på hur de första
övningarna kan läggas upp för att passa hundindivider med olika förutsättningar för spårarbete. För den tävlingsintresserade finns
dessutom många fina idéer om hur upptag av spår kan tränas samt hur hunden ska lära sig markera apporterna i spåret.

Vi har skrivet om de olika spårsätten - bruksspår, precisionsspår och frispår. Det kan vara fördelaktigt att träna på mer än ett sätt ...
Läs och pröva!

SPÅRHUNDEN används med fördel i en spårkurs och kan i princip följas "från pärm till pärm".

Passar hundägargrupper med eller utan tävlingsmål.

Kan givetvis även användas för självstudier.

 
Häften BruksLydnad Appellklass
Lägre klass
Högre/elitklass
  Arbetsplan Appellklass
ISBN 978 91 88008 459


Innehåll

Inledning 3

Vad är ett spår? 5

Utrustning 6

Begrepp inom personspårning 9

Spårläggare, Spårterräng 9

Spåret ålder, Vind och vinklar 10

Apporter i spåret, Spårstart, Spårslut 11

Motivation 12

Bruksspår - val av grundövning 14

1. För alla hundar 15

2. För hund med allmän hög motivationsnivå 17

3. För hund med lite lägre allmän motivationsnivå 19

4. För den försiktiga hunden 21

Frispårning 23

Precisionsspårning 26

Fortsatt spårutveckling 29

Ekipaget, du och din hund,

Förarens uppgifter, Utbildningsavsnitt 29

Utbildningsavsnitt

- Spårläggaren, Spårmark - bruksspår 30

- Spårets ålder, Spårets längd 31

- Vindens inverkan på spåret 32

- Väder/vind-förhållanden 33

- Spårslut 34

- Spårstart - direktpåsläpp 35

- Spår med vinklar 36

- Vind och vinklar 37

- Apporter i spåret/markeringar 40

- Uppletande av spår - spårupptag 47

Störningar 53

Förbättringsträning 54

- Dåligt intresse för spårarbete 54

- Fastnar, vågar inte fortsätta spåra 55

- Hunden skenspårar 55

- Hunden spårar för fort 56

- Hunden går av spåret i vinklar 56

- Slarviga spårupptag 57

- Hunden bakspårar 57

- Hunden biter sönder apporterna 60

- Hunden missar apporter i spåret 61

- Hunden vill inte att spåret ska ta slut 62

- Hunden byter till viltspår 63

Appellklass 65

Lägre klass 67

Högre- och elitklass 68

Patrullhund - presentation 70

Dokumentation 71

- Översikt 72

- Träningskort appell- och lägre klass 73

- Träningskort högre- och elitklass 74

SRI Publication AB - sortiment 75

Inki&Roland Sjösten 80

 

Tillbaka till startsidan - Back to start page