Tillbaka till startsidan
- Back to start page
Tillbaka till Alla Artiklar SRI
 

SPÅR
HUNDEN -
Bruksspår, precisionsspår, frispår
med arbetsplan sist i boken

Illustrerad av
Brage Hellgren
 
Prislista
 
 
DVD Spår - om grundläggande inlärning och träning. Medföljer boken.

 Författare:
 Inki och Roland Sjösten

Bok SPÅRHUNDEN 
2007 med DVD 2011

Format A 5. 200 sid. 350 g
ISBN 978 91 88008 65 7
Träningskort Spår för utskrift

Träningsplanering för utskrift

Se lite ur filmen!
Spårhunden är en instruktionsbok om träning och utveckling av valpens/hundens förmåga att följa ett människospår. Boken vänder sig till alla hundägare som vill aktivera sin hund med psykisk motion antingen med mål att tävla bruks eller med målet att familjehunden ska få fin näsaktivering.
Vi vet också att hundägare som håller på med viltspårträning även har stor nytta av denna bok.
2007 har boken korrigerats enligt SBK:s regeländringar.

SPÅRHUNDEN behandlar i detalj hur de första spåren med valpen kan genomföras. Det finns bl.a. olika alternativ på hur de första
övningarna kan läggas upp för att passa hundindivider med olika förutsättningar för spårarbete. För den tävlingsintresserade finns
dessutom många fina idéer om hur upptag av spår kan tränas samt hur hunden ska lära sig markera apporterna i spåret.

Vi har skrivet om de olika spårsätten - bruksspår, precisionsspår och frispår. Det kan vara fördelaktigt att träna på mer än ett sätt ...
Läs och pröva!

SPÅRHUNDEN används med fördel i en spårkurs och kan i princip följas "från pärm till pärm". I slutet av boken finns en arbetsplan
för en spårkurs. Efter den kan säkert kursdeltagarna kan bilda en träningsgrupp och fortsätta träna - och kanske tävla - på egen hand.

Till boken SPÅRHUNDEN hör - DVDn Appellklass Spår. Kan även köpas som kuvert att klistra in i boken.

För appellklasskurs i spår finns Arbetsplan Appellklass. 2 terminer cirka 650 tim.

Boken BRUKSLYDNAD är slutsåld och kommer förmodligen inte att nytryckas.

BRUKSLYDNAD med DVD
ISBN 9188008 924
EAN 978 91 88008 923
Arbetsplan Appellklass
ISBN 91 88008 592
EAN 978 91 88008 596


Innehåll

1. Spårhunden av idag
2. Tävlingsspår
3. Vad är ett spår?
4. Utrustning
5. Inlärning - målbildsträning
6. Spårutveckling - inlärning
Bruksspår resp. frispår och precisionsspår GRUNDÖVNING
7. Övning - stegring
8. Övningsplanering - översikt
9. Kunskap om spårträning
10. Hundens förutsättningar
11. Förarens förutsättningar och ansvar
12. Ekipagets förutsättningar
13. Reparationsarbete - "problemlösning"
14.Tävlingsverksamhet
15. Historik
16. SRI Publication AB
17. Arbetsplan Spårkurs

Kurstid: Cirka 20 tim
6 träffar med teori och träning. Därefter gruppträffar efter målsättning och behov med instruktörssupport.

Arbetsplanen finns i boken SPÅRHUNDEN.

Passar hundägargrupper med eller utan tävlingsmål.

Kan givetvis även användas för självstudier.

Tillbaka till startsidan - Back to start page