Tillbaka till startsidan
Back to start page

Tillbaka till Alla Artiklar SRI       Prislista
 
   
BruksLydnad
-
Lägre, högre, elitklass

 

68 sid. med illustrativa färgbilder

Innehåll
- Om helheten - relation, hundens mentalitet, aktivitetsnivå, förarens träningsplanering, allmänlydnad - tävlingslydnad och belöningsmöjligheter                                

- om inlärning modell målbildsträning

Inlärning och träning av alla lydnadsmomenten i lägre klass, högre klass och elitklass

Allmänna råd, tävlingskunskap samt presentation av SRI:s övriga kursmaterial

   
BruksLydnad Lägre, högre, elitklass 
ISBN 978 91 985184 29
 
 
Häftet är skrivet av Inki Sjösten.

Tillbaka till startsidan - Back to start page